Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κυριότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απτά οφέλη

Κυριότερα επιτεύγματα

Από το 1957, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει σπουδαία πράγματα για τους πολίτες της και τον κόσμο, όπως

 • η ειρήνη που επικρατεί στην Ευρώπη
 • η ελευθερία των πολιτών της να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ
 • η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο
 • η παροχή βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Ειρήνη και σταθερότητα

Η ΕΕ έχει προσφέρει πάνω από μισό αιώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη σφαίρα της διπλωματίας και εργάζεται για την προώθηση αυτών των ίδιων επιτευγμάτων, καθώς και της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, σε ολόκληρο τον κόσμο.

70 χρόνια διαρκούς ειρήνης

Η κατάσταση στην Ευρώπη από το 1500 έως το 2000 με μακρές περιόδους πολέμου έως τη δεκαετία του 1950, οπότε ξεκινά περίοδος ειρήνης.

 

Ενιαία αγορά

Η ενιαία αγορά αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των περισσότερων προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ατόμων σε όλη σχεδόν την ήπειρο.

Έχει αναμφίβολα διευκολύνει την μετακίνηση στην Ευρώπη, καθώς όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν, να εργαστούν και να συνταξιοδοτηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Κάθε χώρα της ΕΕ οφείλει να μεταχειρίζεται όλους τους υπηκόους της ΕΕ με το ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τους πολίτες της, σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας.

 • Ευρώ – χρησιμοποιείται από 340 εκατομμύρια και πλέον πολίτες της ΕΕ, και χάρη σε αυτό έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών διακυμάνσεων και το κόστος συναλλάγματος και έχει ενισχυθεί η ενιαία αγορά προς όφελος όλων μας.
 • Τηλέφωνο και ψηφιακές υπηρεσίες – μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος σε όλη την ΕΕ, χάρη στην κατάργηση των κανόνων περιαγωγής.
341 εκατομμύρια
ευρώ
Ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν καθημερινά το ευρώ σε 20 χώρες της ΕΕ
17 εκατομμύρια
ζουν ή εργάζονται
17 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ζουν ή εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ
Μηδέν
Πρόσθετο κόστος
Τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος σε ολόκληρη την ΕΕ

Δικαιώματα των πολιτών και μέσα προστασίας

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες και τους νόμιμους κατοίκους της ΕΕ ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σε πολλούς τομείς.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ο Χάρτης συγκεντρώνει όλα τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες εντός της ΕΕ.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Μηδέν
Όριο ανοχής
Μηδενική ανοχή στις διακρίσεις
Ελευθερία λόγου
Για όλους
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης

Εργασιακά δικαιώματα

Κάθε εργαζόμενος της ΕΕ έχει ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία έναντι κάθε μορφής διακρίσεων και την εργατική νομοθεσία.

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

48
Ώρες
Ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός εργαζομένου στην ΕΕ σε οποιαδήποτε περίοδο 7 ημερών
4
Εβδομάδες
Η ελάχιστη περίοδος άδειας μετ’ αποδοχών που διασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ετησίως

Ψηφιακά δικαιώματα

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει σθεναρή στάση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθεσίας της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, με στόχο να διασφαλίζει ότι όλοι έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά μας δεδομένα.

Δικαίωμα στη λήθη

74 %
Διαδικτυακές αγορές
Το 74 % των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας από 16 έως 74 ετών στην ΕΕ πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές
100 %
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού

Δικαιώματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους εάν επιστρέψουν ανεπιθύμητα προϊόντα και ότι θα αποζημιωθούν εάν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αντιμετωπίσουν τυχόν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Επίσης, τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στα καταστήματα της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των αυστηρότερων παγκοσμίως, τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο και την ασφάλεια.

Δικαιώματα των αγοραστών

0 %
Πρόσθετα τέλη
Για αγορές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στην ΕΕ
€100 000
Προστατεύονται
Οι τραπεζικές καταθέσεις έως και 100.000 ευρώ προστατεύονται σε κάθε περίπτωση.

Επιχειρήσεις, ανάπτυξη και εμπόριο

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, καθώς και η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά για περισσότερες από 100 χώρες.

Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, χάρη στην ενιαία αγορά. Εκτός των συνόρων της, η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί να προωθεί την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Επιχειρήσεις

Η ΕΕ έχει εξασφαλίσει την προστασία σας από τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης μέσω της ενωσιακής στήριξης που παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις και των κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η ΕΕ μπορεί επίσης να σας βοηθήσει εάν έχετε υποστεί άδικη μεταχείριση ως ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+, μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε κατάρτιση ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σας.

Ευρύτερη αγορά
Ελεύθερη κυκλοφορία
Οι επιχειρήσεις από μια χώρα της ΕΕ είναι ελεύθερες να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να έχουν την έδρα τους εκεί
640 000
Πρόγραμμα Erasmus+
Σχεδόν 640 000 άτομα σπούδασαν, εκπαιδεύτηκαν ή συμμετείχαν σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό το 2020

Εμπόριο

Η ΕΕ έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή θέση ενεργώντας από κοινού και με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή, αντί να ακολουθεί χωριστές εμπορικές στρατηγικές.

Η ΕΕ διατηρεί ηγετική θέση όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Χάρη στον ανοικτό χαρακτήρα του εμπορικού καθεστώτος της, η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην παγκόσμια εμπορική σκηνή και παραμένει αξιόπιστος εταίρος για όσους επιθυμούν να συναλλάσσονται μαζί της.

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε το 2018, διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στη Σινγκαπούρη, συμβάλλει στην προστασία τόσο των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος και ανοίγει τις αγορές της Σινγκαπούρης σε εταιρείες της ΕΕ για υπηρεσίες και δημόσιες συμβάσεις.

15 %
Παγκόσμιο εμπόριο
Η ΕΕ καλύπτει περίπου το 15 % των παγκόσμιων εμπορευματικών συναλλαγών.
Παγκόσμιο εμπόριο
ΕΕ, Κίνα, ΗΠΑ
Η ΕΕ, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παγκόσμιοι παράγοντες στο διεθνές εμπόριο

Ποιότητα των τροφίμων και περιβαλλοντικά πρότυπα

Επειδή οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται τόσο στενά, τα τρόφιμα και το περιβάλλον μας πληρούν ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στον κόσμο.

Τρόφιμα

Η προστασία της υγείας είναι ο στόχος όλων των νόμων και προτύπων της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων. Ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς και τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Μηδέν
Αντιβιοτικοί αυξητικοί παράγοντες
Οι αντιβιοτικοί αυξητικοί παράγοντες σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται στην ΕΕ το 2006
3500
Συστήματα ποιότητας της ΕΕ
3500 προϊόντα καταχωρισμένα σε σύστημα ποιότητας της ΕΕ

Περιβάλλον

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ορισμένα από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον κόσμο. Η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για το κλίμα, την υγεία και τη βιοποικιλότητα.

2050
Στόχος για κλιματική ουδετερότητα
2050 - η ΕΕ στοχεύει να γίνει κλιματικά ουδέτερη
20 %
Αέρια του θερμοκηπίου
2014 - το έτος κατά το οποίο η ΕΕ πέτυχε τον στόχο της για το 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %

Διεθνής διπλωματία και ανάπτυξη

Ενεργώντας ως σύνολο, οι χώρες της ΕΕ έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε διεθνές επίπεδο από ό,τι αν δρούσαν ξεχωριστά 27 κράτη διαφορετικού μεγέθους. Από κοινού, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και εργάζονται συλλογικά για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της πείνας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Διπλωματία και ασφάλεια

Μέσω της πολιτικής, πρακτικής και οικονομικής της στήριξης, η ΕΕ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Ένα παράδειγμα είναι ο διάλογος υπό την αιγίδα της ΕΕ μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, που οδήγησε σε συμφωνία ορόσημο τον Απρίλιο του 2013, η οποία εφαρμόζεται σήμερα με τη στήριξη της ΕΕ.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου. Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) παρέχει στήριξη για τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες και τις περιοχές στις οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει τρόφιμα, στέγη, προστασία, υγειονομική περίθαλψη και καθαρό νερό σε πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα καταστροφών και συγκρούσεων σε περισσότερες από 80 χώρες.

120 εκατομμύρια
Δικαιούχοι ανθρωπιστικής χρηματοδότησης
Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν ετησίως ανθρωπιστική χρηματοδότηση από την ΕΕ
2,4 δισ. ευρώ
Προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας το 2021
Το 2021, ο προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερέβη τα 2,4 δισ. ευρώ

Βοήθεια, ανάπτυξη και διπλωματία εν δράσει

Η ΕΕ συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις 150 χωρών εταίρων σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς οργανισμούς.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει στην Αϊτή διάφορες μορφές βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής, ώστε να την βοηθήσει να αναπτύξει ανθεκτικότητα, να επιλύσει διαρθρωτικές αδυναμίες και να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στους πλέον ευάλωτους. Από το 1994, η ΕΕ χορήγησε στην Αϊτή βοήθεια ύψους 419 εκατ. ευρώ με στόχο:

 • την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες που σώζουν ζωές
 • την παροχή καταλύματος σε καταυλισμούς και οικογένειες υποδοχής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • τη διασφάλιση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
 • τη διανομή τροφίμων
 • την πρόληψη της αύξησης του υποσιτισμού, των επιδημιών και των πιθανών κοινωνικών αναταραχών
 • τη μείωση της ευπάθειας στους καταυλισμούς
 • τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την ενίσχυση των υποδομών για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων τυφώνων, πλημμυρών και άλλων φυσικών κινδύνων.

Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Αϊτή

21 χώρες
Αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ
Το 2020 και το 2021 η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησε 21 χώρες
54,51 %
Κορυφαίος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως
Το 2020 η ΕΕ εκταμίευσε το 54,51 % της συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας