Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER)

ACER

Cabhraíonn ACER lena chinntiú go bhfeidhmeoidh an margadh aonair Eorpach i ngás is i leictreachas i gceart. Cabhraíonn sé le húdaráis náisiúnta rialála chun a bhfeidhm rialála ag leibhéal na hEorpa a chomhlíonadh, agus, nuair is gá, comhordaíonn sé a gcuid oibre.

So sonrach, déanann ACER:

  • obair na n-údarás náisiúnta rialála a chomhlánú is a chomhordú
  • cabhrú chun rialacha líonra Eorpacha a dhréachtadh
  • nuair is cuí sin, cinntí ceangailteacha indibhidiúla a ghlacadh ar théarmaí is ar choinníollacha do rochtain is do shlándáil oibríoch an bhonneagair thrasteorann
  • institiúidí Eorpacha a chomhairliú ar cheisteanna a bhaineann le leictreachas is le gás nádúrtha
  • faireachán ar na margaí inmheánacha i leictreachas is i ngás nádúrtha agus tuairisciú ar na torthaí
  • faireachán ar mhargaidh mhórdhíola fuinnimh chun mí-úsáid margaidh a bhrath is a dhíspreagach, i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta rialála (ghlac sé an fheidhm sin ar láimh in 2012 faoi Rialachán AE 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mhórdhíola fuinnimh (REMIT).

Féach freisin

Eolaí "Cé hé cé" an AE

Teagmháil

Ainm
An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER)
Suíomh gréasáin
https://www.acer.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+386 8 205 34 00
Uimhir facs
+386 8 205 34 13
Seoladh poist
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, An tSlóivéin