Skip to main content
Interinstitucionální služby EU

Skupina pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a dalších subjektech EU (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Přehled

  • Úloha: Pomáhá zvyšovat bezpečnost infrastruktury IKT všech orgánů, institucí a agentur EU
  • Vedoucí: Saâd Kadhi
  • Partneři: CERT v zemích EU i mimo EU, mezinárodní organizace a fóra, specializované společnosti z oblasti bezpečnosti IT
  • Rok zřízení: 2011
  • Počet zaměstnanců: 45
  • Sídlo: Brusel
  • Internetové stránky:CERT-EU

Náplň činnosti

Tým CERT-EU tvoří tým odborníků na bezpečnost IT z orgánů a institucí EU. Shromažďuje, řídí, analyzuje a sdílí s orgány, institucemi a jinými subjekty EU informace o hrozbách, zranitelných místech a incidentech souvisejících s neutajovanou infrastrukturou IKT. Koordinuje rovněž reakce na incidenty na interinstitucionální a institucionální úrovni, například poskytováním nebo koordinací specializované operativní pomoci.

Kdo služeb využívá?

Orgány, instituce a další subjekty EU. Tým CERT-EU nabízí různé specifické služby zaměřené na prevenci, odhalování a zmírňování dopadu kybernetických útoků a reakci na ně. Podporuje všechny orgány, instituce a další subjekty EU sdílením informací o hrozbách a zranitelných místech, které mít dopad na jejich infrastrukturu IKT, a poskytuje ochranná a nápravná opatření.

CERT-EU spolupracuje s vnitrostátními skupinami CERT (v zemích EU i mimo EU) a s mezinárodními partnery, což pomáhá zefektivnit výměnu informací v rámci EU i mimo ni.

Další informace

Zprávy skupiny CERT-EU

CERT-EU: Mapa IT hrozeb

Nejnovější zprávy o kybernetické bezpečnosti

Kontakt

Jméno/Název
Skupina pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU)
Internetové stránky
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
E-mail
Telefonní číslo
+32 (0) 22 99 00 05
Poštovní adresa
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média