Skip to main content
European Central Bank - Logo

Oversigt

 • Rolle: At forvalte euroen, holde priserne stabile og føre EU's økonomiske og monetære politik ud i livet
 • Formand: Christine Lagarde
 • Medlemmer: ECB's formand og næstformand og de nationale centralbankchefer fra alle EU-landene
 • Oprettet i: 1998
 • Hjemsted: Frankfurt (Tyskland)
 • Website: Den Europæiske Centralbank 

Den Europæiske Centralbank (ECB) forvalter euroen og danner ramme om og gennemfører EU's økonomiske og monetære politik . Dens vigtigste mål er at holde priserne stabile og dermed støtte den økonomiske vækst og jobskabelsen.

Hvad laver ECB?

 • Fastsætter rentesatsen  for udlån til forretningsbanker i euroområdet og kontrollerer dermed pengemængden og inflationen
 • Forvalter euroområdets valutareserver og køb og salg af valuta for at udligne vekselkurserne
 • Sikrer, at finansielle markeder og institutioner bliver korrekt overvåget af de nationale myndigheder, og at betalingssystemerne fungerer tilfredsstillende
 • Garanterer sikkerheden og soliditeten af det europæiske banksystem
 • Giver landene i euroområdet bemyndigelse til at trykke eurosedler
 • Overvåger pristendenserne og vurderer risici for prisstabiliteten.

Alle ECB's opgaver

Sammensætning

ECB's formand repræsenterer banken på møder på højt niveau i EU og internationalt. ECB har disse 3 beslutningstagende organer:

 • Styrelsesrådet – det vigtigste beslutningstagende organ.
  Består af medlemmerne af direktionen (se nedenfor) og cheferne for centralbankerne i euroområdet.
 • Direktionen – tager sig af den daglige drift af ECB.
  Den består af ECB's formand og næstformand og 4 andre medlemmer, der udnævnes for 8 år af lederne af landene i euroområdet.
 • Det Generelle Råd – har en mere rådgivende og koordinerende rolle.
  Består af ECB's formand og næstformand og de nationale centralbankchefer fra alle EU-landene.

Hvordan arbejder ECB?

ECB samarbejder med de nationale centralbanker i alle EU-landene. Sammen udgør de Det Europæiske System af Centralbanker.

Det styrer samarbejdet mellem centralbankerne i euroområdet. Det kaldes for eurosystemet.

Arbejdet i de styrende organer

 • Styrelsesrådet – vurderer økonomiske og monetære udviklinger, formulerer den monetære politik i euroområdet og fastsætter rentesatserne for forretningsbankernes lån fra ECB.
 • Direktionen – gennemfører pengepolitikken, forvalter den daglige drift, forbereder møder i Styrelsesrådet og udfører de opgaver, Styrelsesrådet giver den.
 • Det Generelle Råd – bidrager til rådgivnings- og koordinationsarbejdet og hjælper med at forberede nye landes tiltrædelse af euroområdet.

ECB og dig

Du kan kontakte ECB, hvis du vil have tekniske oplysninger eller informationsmateriale.

Se også

Hvem er hvem?

Euroen

Banktilsyn

Undervisningsmateriale

Publikationer

Job

Kontakt

Navn
Den Europæiske Centralbank (ECB)
Websted
Telefonnummer
+49 69 13 44 0
Faxnummer
+49 69 13 44 60 00
Postadresse
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Tyskland
Sociale medier