Skip to main content
European Central Bank - Logo

Översikt

 • Uppgift: Förvaltar euron, håller priserna stabila och driver EU:s ekonomiska och monetära politik
 • Ordförande: Christine Lagarde
 • Ledamöter: Europeiska centralbankens ordförande och vice ordförande samt centralbankscheferna från alla EU-länder
 • Inrättad: 1998
 • Plats: Frankfurt, Tyskland
 • WebbplatsEuropeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) förvaltar euron och utformar och genomför EU:s ekonomiska och monetära politik. Målet är främst att hålla priserna stabila och på så sätt bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Vad gör ECB?

 • Fastställer utlåningsräntorna för affärsbankerna i euroområdet och kontrollerar därmed penningmängden och inflationen.
 • Förvaltar euroländernas valutareserver och köper och säljer valuta för att balansera växelkursen.
 • Ser till att de nationella myndigheterna övervakar finansmarknaderna och finansinstituten och att betalningssystemen fungerar smidigt.
 • Garanterar det europeiska banksystemets säkerhet och stabilitet.
 • Ger euroländerna tillstånd att ge ut eurosedlar.
 • Övervakar prisutvecklingen och bedömer hur den påverkar prisstabiliteten.

Läs mer om ECB:s uppgifter

Sammansättning

ECB:s ordförande företräder banken på större möten i EU och i världen. ECB har tre beslutsfattande organ:

 • ECB-rådet – det viktigaste beslutsorganet.
  Består av direktionen och euroländernas centralbankschefer.
 • Direktionen – sköter ECB:s löpande verksamhet.
  Består av ECB:s ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter som alla tillsätts för en mandatperiod på åtta år av euroländernas stats- och regeringschefer.
 • Allmänna rådet – har en mer rådgivande och samordnande roll.
  Består av ECB:s ordförande, vice ordförande och EU-ländernas centralbankschefer.

Hur arbetar ECB?

ECB arbetar tillsammans med de nationella centralbankerna i alla EU-länder. Tillsammans utgör de det europeiska centralbankssystemet.

ECB leder samarbetet mellan centralbankerna i euroområdet. Det kallas för eurosystemet.

Vad gör de styrande organen?

 • ECB-rådet – analyserar den ekonomiska och monetära utvecklingen, utformar euroområdets penningpolitik och fastställer ECB:s utlåningsräntor till affärsbankerna.
 • Direktionen – genomför penningpolitiken och sköter bankens löpande verksamhet. Den förbereder också ECB-rådets sammanträden och utövar de särskilda befogenheter som den tilldelats av ECB-rådet.
 • Allmänna rådet – har en rådgivande och samordnande roll och hjälper till med förberedelserna när nya länder ska införa euron.

Vill du veta mer om ECB?

Du kan mejla ECB om du vill beställa material om banken.

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

ECB:s veckokalender för offentliga framträdanden och andra evenemang

Möteskalender för ECB-rådet och allmänna rådet

Se också

Sök person

Euron

Banktillsyn

Utbildningsmaterial

Publikationer

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska centralbanken
Webbplats
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.sv.html
Telefon
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Postadress
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Sociala medier