Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Logo of ECDC

Pregled

 • Uloga: jačanje obrane Europe od zaraznih bolesti
 • Direktorica: Andrea Ammon
 • Godina osnivanja: 2005.
 • Broj zaposlenika: 290
 • Lokacija: Stockholm (Švedska)
 • Internetska stranica:ECDC

Najnovije informacije ECDC-a o bolesti COVID-19 

Djelokrug

 • Upotrebom Europskog nadzornog sustava (TESSy) analizira i tumači podatke dobivene od država članica EU-a o 52 prenosive bolesti i stanja.
 • Pruža znanstvene savjete vladama i institucijama država članica EU-a.
 • Osigurava rano otkrivanje i analizu nadolazećih prijetnji EU-u.
 • Koordinira Europski program za osposobljavanje za epidemiološke intervencije (EPIET) i Europski program za osposobljavanje za mikrobiologiju u javnom zdravstvu (EUPHEM).
 • Pomaže vladama država članica EU-a da se pripreme za izbijanje bolesti.
 • Organizira godišnju trodnevnu znanstvenu konferenciju ESCAIDE – Europsku znanstvenu konferenciju o primijenjenoj epidemiologiji zaraznih bolesti.

Korisnici

 • zajednica javnog zdravstva u Europi, a posebno:
  • tijela nadležna za javno zdravstvo u EU-u/EGP-u na nacionalnoj i nižim razinama,
  • institucije EU-a,
  • ostali europski kreatori politika,
 • stručnjaci u području javnog zdravstva, istraživači, međunarodne organizacije i nacionalna tijela u državama izvan Europe.

Kontakt

Ime
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
Internetska stranica
https://ecdc.europa.eu/en
E-adresa
Broj telefona
+46 8 586 010 00
Broj telefaksa
+46 8 586 010 01
Poštanska adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Švedska
Društvene mreže