Skip to main content
European External Action Service - Logo

Prezentare generală

 • Rol: gestionează relațiile diplomatice ale UE cu țări terțe și conduce politica externă și de securitate a Uniunii Europene
 • Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Josep Borrell  
 • Înființare: 2011
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • SiteServiciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) este serviciul diplomatic al UE. Scopul său este să sporească eficiența și coerența politicii externe a UE, contribuind astfel la creșterea influenței Europei în lume.

Ce face SEAE?

Domenii concrete în care intervine SEAE:

 • consolidarea păcii – prin sprijin politic, economic și practic
 • garantarea securității – în baza politicii de securitate și apărare comune
 • menținerea bunelor relații cu țările vecine – prin politica europeană de vecinătate
 • asistența pentru dezvoltare, ajutorul umanitar și reacția în situații de criză
 • combaterea schimbărilor climatice și apărarea drepturilor omului

Componența

Serviciul European de Acțiune Externă este condus de șeful diplomației europene, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate. Serviciul este alcătuit din:

Cum lucrează SEAE?

Înaltul Reprezentant este și vicepreședinte al Comisiei Europene. El reprezintă politica externă și de securitate a UE în lume, coordonează activitatea Comisiei Europene în domeniul relațiilor externe și prezidează reuniunile miniștrilor de externe, ai apărării și ai dezvoltării din statele membre. Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele implementează politica externă și de securitate a UE, împreună cu statele membre, beneficiind de resurse disponibile la nivel național și european. Acest lucru contribuie la asigurarea coerenței în materie de politică externă.

În afara frontierelor sale, Uniunea Europeană este reprezentată de o serie de birouri locale (delegațiile UE), care au un rol similar celui îndeplinit de o ambasadă.

SEAE pentru dumneavoastră

Politicile și programele UE în domeniul afacerilor externe contribuie la protejarea dumneavoastră, ca cetățean european, în afara frontierelor UE oferind, în același timp, numeroase oportunități de studiu și carieră.

Pentru a intra în contact cu SEAE, puteți:

 • adresa o petiție cu privire la chestiuni de politică externă
 • lua parte la consultări publice pe teme de politică externă
 • trimite, prin e-mail, întrebări privind SEAE

Informații suplimentare

Rapoartele anuale de activitate SEAE

Contact

Nume
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)
Site
https://www.eeas.europa.eu
Număr de telefon
+32 2 584 11 11
Rețele sociale