Skip to main content
European External Action Service - Logo

Pregled

  • Vloga: upravlja diplomatske odnose EU z drugimi državami po svetu in izvaja zunanjo in varnostno politiko EU.
  • Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko: Josep Borrell
  • Ustanovitev: 2011
  • Sedež: Bruselj (Belgija)
  • Spletišče:Evropska služba za zunanje delovanje 

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) je diplomatska služba EU. Prizadeva si, da bi bila zunanja politika EU doslednejša in učinkovitejša, kar bo povečalo vpliv EU v svetu.

Delo ESZD

Primeri dela službe:

  • Izgradnja miru s politično in gospodarsko podporo ter pomočjo v naravi.
  • Zagotavljanje varnosti v okviru skupne varnostne in obrambne politike .
  • Vzdrževanje dobrih odnosov z neposrednimi sosedami EU v okviru evropske sosedske politike .
  • Razvojna in humanitarna pomoč in pomoč v kriznih razmerah.
  • Ukrepi na področju podnebnih sprememb in človekovih pravic.

Sestava

Na čelu Evropske službe za zunanje delovanje je vodja zunanje politike EU z uradnim nazivom visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko. Organizacija službe:

Način dela Evropske službe za zunanje delovanje

Visoki predstavnik je hkrati tudi podpredsednik Evropske komisije. Je obraz zunanje in varnostne politike EU v svetu, usklajuje delo Evropske komisije na področju zunanjih odnosov EU ter vodi zasedanja zunanjih in obrambnih ministrov EU ter ministrov za razvoj EU. Visoki predstavnik/podpredsednik izvaja zunanjo in varnostno politiko EU v sodelovanju z državami EU, pri čemer se opira na nacionalne in evropske vire. Tako zagotavlja doslednost zunanje politike EU.

Evropsko unijo v tujini zastopajo številna predstavništvadelegacije EU , ki imajo podobno vlogo kot veleposlaništva.

Evropska služba za zunanje delovanje in državljani

Zunanjepolitične politike in programi EU ščitijo državljane EU zunaj meja Evropske unije, omogočajo tudi izobraževalne in poklicne možnosti.

Državljani lahko s službo sodelujejo, tako da:

 

Kontakt

Evropska služba za zunanje delovanje