Skip to main content
Logo of European Institute for Gender Equality

Perustiedot

 • Tehtävä: hankkia ja tarjota tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvosta
 • Pääjohtaja: Virginija Langbakk
 • Perustettu: 2010
 • Henkilöstömäärä: 50
 • Sijainti: Vilna (Liettua)
 • Verkkosivut: Euroopan tasa-arvoinstituutti

Tehtävät

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n virasto, jonka tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. Se tekee aiheeseen liittyvää tutkimustyötä, kerää tietoja ja levittää hyviä käytäntöjä

 • toteuttamalla tutkimuksia ja keräämällä tilastoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta EU:ssa
 • seuraamalla EU:n kansainvälisten tasa-arvositoumusten toteutumista Pekingin toimintaohjelmassa mainituilla aloilla ja laatimalla vuosittain raportin tasa-arvotyön etenemisestä
 • pyrkimällä torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja koordinoimalla eurooppalaista White Ribbon -kampanjaa, jonka tarkoituksena on saada miehet mukaan väkivallan vastaiseen työhön
 • tiedottamalla ja jakamalla materiaalia verkossa ja tukemalla EU:n toimielimiä, EU:n jäsenmaita ja eri alojen sidosryhmiä sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen liittyvässä työssä kaikkialla maailmassa.

EIGE on kehittänyt mm. seuraavat työkalut:

 • tasa-arvoindeksi, joka mittaa sukupuolten välisen tasa-arvon kehitystä kahden vuoden välein
 • materiaalipankki – 500 000 asiakirjan verkkoarkisto, jonka julkaisuista kaikki eivät ole vapaasti saatavilla muualla.

Hyödyt ja hyötyjät

Euroopan tasa-arvoinstituutti on EU:n tasa-arvoasioiden tietokeskus, joka

 • auttaa EU:n toimielimiä ja EU:n jäsenmaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, joissa otetaan huomioon myös tasa-arvonäkökulma
 • kokoaa tasa-arvokeskustelun kannalta olennaista tietoa yhteen paikkaan, mikä helpottaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, tiedeyhteisön, kansainvälisten organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten tasa-arvotyötä
 • tarjoaa tietoa kaikille sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneille tahoille.

Ks. myös

Uutiset ja tapahtumat

EuroGender-verkkofoorumi

Rekrytointi

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
Verkkosivusto
https://eige.europa.eu/fi/in-brief
Sähköposti
Puhelinnumero
+370 5 215 7400
Postiosoite
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Liettua
Sosiaalinen media