Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Přehled

 • Funkce: Agentura ENISA má za úkol zajistit vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropě.
 • Ředitel: Juhan Lepassaar 
 • Rok zřízení: 2004
 • Počet zaměstnanců: 106
 • Sídlo: Sídlo se nachází v Aténách, kanceláře pak i v Heraklionu a Bruselu.
 • Internetové stránkyENISA

Agentura ENISA se podílí na tvorbě politiky EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vytváří systémy certifikace kybernetické bezpečnosti a zajišťuje tak silnější důvěru v digitální produkty, služby a procesy. Spolupracuje se zeměmi a orgány EU a pomáhá jim připravit se na budoucí kybernetické výzvy.

Náplň činnosti

Agentura spolupracuje s organizacemi a podniky s cílem posílit důvěru v digitální ekonomiku, zvýšit odolnost infrastruktury EU a zajistit digitální bezpečnost občanů EU. Toho dosahuje sdílením svých poznatků, vývojem příslušných struktur a zvyšováním povědomí. Mandát agentury byl posílen aktem EU o kybernetické bezpečnosti.

Komu slouží

Agentura ENISA pracuje především ve prospěch veřejnoprávních organizací:

 • orgánů členských zemí a jejich úřadů, institucí a decentralizovaných subjektů a agentur,
 • orgánů, institucí a ostatních subjektů EU.

Svou činností dále pomáhá:

 • odvětví informačních a komunikačních technologií (telekomunikačním společnostem, poskytovatelům internetových služeb a IT společnostem),
 • podnikům, zvláště malým a středním,
 • odborníkům na kybernetickou bezpečnost (např. skupinám pro reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty),
 • akademické obci, 
 • široké veřejnosti.

Další informace

Publikace

Aktuality a tiskové zprávy

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)
Internetové stránky
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+30 28 14 40 9711
Poštovní adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Řecko
Sociální média