Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

Logo of European Union Agency for Railways (ERA)

ERA, ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

Od roku 2006

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

Kontakt

Meno/Názov
Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Webové sídlo
https://www.era.europa.eu/
Telefónne číslo
+33 3 27 09 65 00
Faxové číslo
+33 3 27 33 40 65
Poštová adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Francúzsko