Skip to main content
Logo of European Training Foundation

Oversigt

  • Rolle: ETF støtter menneskelig udvikling i nabolandene
  • Direktør: Cesare Onestini
  • Oprettet i: 1994
  • Antal ansatte: 130
  • Sted: Torino (Italien)
  • Website: ETF

Som led i EU's forbindelser udadtil hjælper Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) nabolandene med at få mest muligt ud af deres befolknings evner og færdigheder ved at modernisere deres erhvervsuddannelser og arbejdsmarked.

Hvad laver det

ETF støtter menneskelig udvikling i 29 partnerpartnerlande (i Sydøsteuropa og Tyrkiet, Østeuropa, det sydlige og østlige Middelhavsområde og Centralasien). Det hjælper med at udforme, gennemføre og evaluere politikker og programmer, som skal:

  • styrke social mobilitet og social inklusion
  • modernisere uddannelsessystemerne
  • skabe balance mellem disse systemer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Dermed støtter EFT partnerlandenes indsats for at skabe effektive og evidensbaserede politikker, der støtter borgernes deltagelse og velfærd, moderniserer faglige uddannelser og kurser, og som skaber overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, både på nationalt og internationalt plan.

Det støtter også levering af EU-bistand til partnerlandene gennem eksperthjælp til udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af EU-initiativer og støtte til politisk dialog.

ETF's aktiviteter beskrives også i vores programmeringsdokument .

Hvem har gavn af instituttet

Faglærte arbejdstagere, som får bedre muligheder for at finde arbejde i deres hjemland, så deres risiko for social eksklusion, fattigdom og ulovlig migration mindskes.

Partnerlandene bliver mere velstående og stabile, og det giver flere muligheder for handel og investeringer.

EU-landene får mulighed for at ansætte kvalificerede arbejdstagere, som kommer til Europa på en mere reguleret måde, og som kan udfylde det kompetencegab, der opstår som følge af befolkningsudviklingen.

Se også

Publikationskatalog

Live and Learn, ETF's magasin

Arrangementer

Ledige stillinger

Kontakt

Navn
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Websted
https://www.etf.europa.eu/da/translated-content/documents/
Telefonnummer
+39 011 630 22 22
Faxnummer
+39 011 630 22 00
Postadresse
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italien
Sociale medier