Skip to main content
Hajautettu virasto

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Perustiedot

 • Tehtävä: auttaa kansallisia viranomaisia torjumaan yhdessä terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata
 • Hallinnollinen johtaja: Nick Panagiotopoulos
 • Jäsenet: Eurojustin kollegio, 1 jäsen kustakin EU-maasta
 • Perustettu: 2002
 • Henkilöstömäärä: 240
 • Toimipaikka: Haag (Alankomaat)
 • Verkkosivusto: Eurojust

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) tukee kansallisten viranomaisten välistä oikeudellista koordinointia ja yhteistyötä, jolla torjutaan terrorismia ja vakavaa, useampaa kuin yhtä EU-maata koskevaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tehtävät

Eurojust auttaa EU-maita rajat ylittävän vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Se

 • koordinoi tutkinta- ja syytetoimia, joissa on osallisena vähintään 2 maata
 • tehostaa oikeusjärjestelmien välisistä eroista johtuvien ongelmien ratkaisemista
 • edistää EU:n oikeudellisten välineiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa (esim. eurooppalaiset pidätysmääräykset, jäädyttämispäätökset ja omaisuuden tuomitseminen menetetyksi).

Tehtäviensä suorittamiseksi Eurojust

 • järjestää koordinointikokouksia
 • rahoittaa ja järjestää asiantuntija-apua yhteisiin tutkintaryhmiin
 • organisoi yhteistyötä koordinointikeskusten avulla.

Se hoitaa myös sihteeristön tehtävät Euroopan oikeudelliselle verkostolle, yhteisten tutkintaryhmien verkostolle sekä joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkintaa ja syyttämistä käsittelevälle verkostolle.

Hyötyjät

Kansalliset viranomaiset ovat Eurojustin tärkeimmät kumppanit. Eurojustin avulla lainvalvontaviranomaiset ja syyttäjät voivat yhdessä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee vähintään kahta EU-maata.

Ks. myös

Tietoa Eurojustista

Lehdistötiedotteet

Asiakirja-arkisto

Työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Verkkosivusto
https://www.eurojust.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+31 70 412 50 00
Faksinumero
+31 70 412 50 05
Postiosoite
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Alankomaat