Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Áttekintés

  • Szerep: meghatározza az Európai Unió tevékenységének általános politikai irányvonalát és prioritásait
  • Tagok: az uniós országok állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke
  • Elnök: Charles Michel
  • Alapítás éve: 1974 (informális fórum), 1992 (hivatalos státusz), 2009 (hivatalos uniós intézmény)
  • Székhely: Brüsszel (Belgium)
  • Honlap:Európai Tanács

Az Európai Tanács keretében az uniós országok vezetői üléseznek, hogy meghatározzák az EU politikai programját. Az Európai Tanács valósítja meg legmagasabb szinten az uniós országok közötti politikai együttműködést.

Az Európai Tanács egyike a hét hivatalos uniós intézménynek. Tagjai, az uniós országok állam-, illetve kormányfői (rendszerint negyedévente) csúcstalálkozókon ülnek össze. Üléseiket állandó elnök vezeti.

Milyen feladatokat lát el az Európai Tanács?

  • Meghatározza az EU politikai prioritásait és tevékenységének általános irányvonalát, de jogalkotással nem foglalkozik.
  • Megvitatja azokat az összetett, illetve kényes kérdéseket, melyeket nem lehet megoldani a kormányközi együttműködés alacsonyabb szintjein.
  • Az Unió stratégiai érdekeinek és védelmi feladatainak figyelembevételével kialakítja az EU közös kül- és biztonságpolitikáját.
  • Jelöltet állít és nevez ki egyes magas szintű uniós tisztségek betöltésére, pl. az Európai Központi Bank és a Bizottság esetében.

Az ülésein felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az Európai Tanács:

Összetétel

Az Európai Tanácsot az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői, az Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke alkotja .

Üléseit az elnök hívja össze és vezeti le, akit az Európai Tanács tagjai maguk választanak meg. Megbízatása két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Egyéb feladatai mellett az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren.

Hogyan végzi munkáját az Európai Tanács?

Az Európai Tanács évente rendszerint 4 alkalommal ülésezik, de az elnök rendkívüli üléseket is összehívhat a sürgős kérdések rendezése céljából.

Az intézmény többnyire konszenzussal, egyes esetekben viszont egyhangúlag vagy minősített többséggel hozza meg döntéseit. Az Európai Tanács ülésein csak az állam- és kormányfők rendelkeznek szavazati joggal.

Az Európai Tanács és Ön

Az Európai Tanács tevékenységével kapcsolatos általános kérdésekkel a Közönségtájékoztatási Szolgálathoz lehet fordulni.

Kapcsolódó weboldalak

Látogatás az Európai Tanácsnál

Az Európai Tanács ülésnaptára

Az Európai Tanács története

Kapcsolat

Európai Tanács

Honlap
Telefonszám
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Postai cím
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média