Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Prezentare generală

  • Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii Europene
  • Membri: șefii de stat și de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene
  • Președinte: Charles Michel
  • Înființare: în 1974 (forum informal), în 1992 (statut oficial), în 2009 (instituție a UE)
  • Sediu: Bruxelles (Belgia)
  • Site:Consiliul European

Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili agenda politică a Uniunii. Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările UE.

Consiliul European este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii. El se prezintă sub formă de summituri (de obicei, trimestriale) ale liderilor statelor membre, prezidate de un președinte permanent.

Ce face Consiliul European?

  • Stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale UE, dar nu adoptă acte legislative.
  • Tratează chestiuni complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri mai joase de cooperare interguvernamentală.
  • Definește politica externă și de securitate comună a UE, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii și de implicațiile în domeniul apărării.
  • Desemnează și numește candidați la anumite posturi de importanță majoră la nivelul UE, cum ar fi BCE și Comisia.

Pentru fiecare chestiune, Consiliul European poate:

Componență

Consiliul European este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene .

Se reunește la convocarea președintelui său, care este ales chiar de către Consiliu pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. Printre altele, președintele are rolul de a reprezenta UE în relația cu țările din restul lumii.

Cum lucrează Consiliul European?

De obicei, se reunește de 4 ori pe an, dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare pentru a soluționa probleme urgente.

Deciziile se iau în general prin consens, cu unanimitate sau cu majoritate calificată în unele cazuri. Numai șefii de stat sau de guvern pot vota.

Consiliul European și cetățenii

Pentru întrebări generale despre activitatea Consiliului European, apelați la Serviciul de informații pentru public.

Alte linkuri

Vizitați Consiliul European

Calendarul summiturilor Consiliului European

Istoria Consiliului European

Contact

Consiliul European

Site
Număr de telefon
+32 2 281 61 11
Număr de fax
+32 2 281 69 34
Adresă poștală
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Rețele sociale