Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Forbhreathnú

 • Ról: Déanann EUSPA leasanna an phobail a bhainistiú maidir le cláir an Chórais Eorpaigh um Loingseoireacht Satailíte Dhomhanda (GNSS), EGNOS (Breis-chóras na hEorpa um Loingseoireacht Gheochobhsaí) agus Galileo, an clár um fhaire na Cruinne (EO) Copernicus, agus clár an Aontais Eorpaigh um Chumarsáid Satailíte Rialtais (GOVSATCOM)
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Rodrigo da Costa
 • Comhpháirtithe: An Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis
 • Bliain a bhunaithe: 2004
 • Líon na mball foirne: 211
 • Suíomh: Prág (Poblacht na Seice)
 • Suíomh gréasáin:EUSPA

Tacaíonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) le sprioc an Aontais an toradh is fearr is féidir a fháil ar infheistíocht an Aontais Eorpaigh sa spás i dtaca le:

 • slándáil
 • tairbhe d’úsáideoirí
 • fás eacnamaíoch
 • iomaíochas

Gníomhaíochtaí

Cinntíonn EUSPA go mbaineann an Eoraip a cuid cuspóirí amach i dtaca le GNSS agus go mbaineann an pobal tairbhe as Córais Eorpacha GNSS (EGNOS agus Galileo). Tacaíonn sé freisin le feidhmeanna a fhorbairt atá bunaithe ar Galileo, EGNOS agus Copernicus agus déanann sé comhordú ar ghnéithe a bhaineann le húsáideoirí GOVSATCOM chun tacú le príomhspriocanna beartais an Aontais.

Seo a leanas a cuid cúraimí sonracha:

 • soláthar na seirbhísí EGNOS agus Galileo a bhainistiú
 • feidhmeanna iartheachtacha agus comhtháite a chur chun cinn, iad bunaithe ar Galileo, EGNOS agus Copernicus
 • pobal úsáideoirí GOVSATCOM a spreagadh chun páirt a ghlacadh i múnlú na seirbhíse 
 • seirbhísí agus bonneagar GNSS a fheabhsú

Chuige sin, déanann EUSPA an méid seo a leanas:

Cé a bhaineann tairbhe as?

Tá spriocghrúpaí inmheánacha agus spriocghrúpaí seachtracha ann.

Na spriocghrúpaí inmheánacha:

 • Ranna an Choimisiúin
 • Ballstáit an Aontais
 • Feisirí Pharlaimint na hEorpa, coistí parlaiminteacha & teagmhálaithe
 • Gníomhaireachtaí & comhlachtaí Eorpacha a fhreastalaíonn ar an earnáil iompair agus spáis
 • Rannpháirtithe institiúideacha sa chlár Eorpach um Chórais Dhomhanda Loingseoireachta Satailíte

Na spriocghrúpaí seachtracha:

 • Baill den phobal
 • Institiúidí náisiúnta i dtíortha an Aontais Eorpaigh a bhfuil baint acu le GNSS
 • Gnólachtaí atá rannpháirteach in GNSS agus EO
 • Institiúidí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu le GNSS agus EO
 • Cainéil na meán cumarsáide a bhfuil baint acu le feidhm úsáideoirí GNSS agus EO
 • Údaráis náisiúnta

Féach freisin

Foilseacháin

Ábhar closamhairc

Tá cruinneas tábhachtach

Imeachtaí

Deiseanna fostaíochta

Teagmháil

Ainm
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA)
Suíomh gréasáin
https://www.euspa.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+420 234 766 000
Uimhir facs
+32 2 296 72 38
Seoladh poist
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, An tSeicia
Na meáin shóisialta