Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Přehled

 • Úloha: spravuje evropskou část projektu ITER a spolupracuje s Japonskem na vědeckovýzkumných projektech v oblasti jaderné syntézy
 • Ředitel: Johannes Schwemmer
 • Rok zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: 446
 • Sídlo: Barcelona (Španělsko)
 • Internetové stránky: F4E (Energie z jaderné syntézy)

Náplň činnosti

Tato organizace EU řídí evropskou část projektu ITER, jehož cílem je prokázat vědeckou a technologickou použitelnost energie z jaderné syntézy..

Jednou z hlavních náplní činnosti je spolupráce s průmyslem, malými a středními podniky a výzkumnými organizacemi s cílem vyvinout a poté dodávat:

 • soubor technologických komponentů
 • inženýrské služby a údržbu a podporu pro projekt ITER. 

Účelem projektu ITER je prozkoumat jadernou syntézu, tzn. proces, který probíhá na Slunci a v dalších hvězdách. Cílem je při tom vytvořit bezpečný, neomezený a environmentálně odpovědný zdroj energie. EU nese téměř polovinu konstrukčních nákladů, zbytek byl rozdělen rovným dílem mezi ostatních 6 smluvních stran:

 • Čínu
 • Japonsko
 • Indii
 • Korejskou republiku
 • Ruskou federaci
 • USA

Projekt se realizuje ve Francii

Organizace F4E (Energie z jaderné syntézy) podporuje vědeckovýzkumné iniciativy na základě Dohody o širším přístupu, která byla uzavřena s Japonskem. Projekt má za cíl konstrukčně připravit demonstračními reaktory pro jadernou syntézu (DEMO). 

Pro koho znamená přínos

 • pro širokou veřejnost v EU – díky pestřejší a udržitelnější skladbě zdrojů energie
 • pro evropský průmysl, malé a střední podniky a vědeckovýzkumné organizace – díky silnému, konkurenčnímu zastoupení na budoucím trhu jaderné syntézy
 • pro konkurenceschopnost Evropy – díky stimulu, který získává oblast inovací, růstu, znalostí a zaměstnanosti
 • pro evropskou energetickou unii a její mezinárodní dopad.

Viz také

Zpravodaj

Hlavní výsledky

Výroční zpráva

Informační přehledy

Brožury

Kontakt

Jméno/Název
F4E – Energie z jaderné syntézy
Internetové stránky
http://fusionforenergy.europa.eu
E-mail
Telefonní číslo
+34 93 320 18 00
Číslo faxu
+34 93 320 18 51
Poštovní adresa
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Španělsko
Sociální média