Skip to main content
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Översikt

 • Uppgift: Ge faktabaserade råd om grundläggande rättigheter
 • Direktör: Michael O’Flaherty
 • Inrättad: 2007
 • Antal anställda: 105 
 • Plats: Wien (Österrike)
 • Webbplats: FRA

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ger objektiva, faktabaserade råd till EU:s och medlemsländernas beslutsfattare och bidrar därmed till mer välgrundade debatter, strategier och lagar om grundläggande rättigheter.

Verksamhet

Den ger EU-institutionerna och medlemsländerna råd om grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller

 • diskriminering
 • tillgång till rättslig prövning
 • rasism och främlingsfientlighet
 • uppgiftsskydd
 • brottsoffers rättigheter
 • barns rättigheter.

Byrån ska bidra till att främja och skydda de grundläggande rättigheterna i hela EU och samarbetar därför med sina partner för att

 • samla in och analysera uppgifter genom socialrättslig forskning
 • bistå med hjälp och sakkunskap
 • informera och öka kunskapen om rättigheter.

Målgrupper

Byrån för grundläggande rättigheter samarbetar med EU-institutionerna och medlemsländerna och ger dem objektiva råd och analyser av de grundläggande rättigheterna. Byrån har bildat nätverk och upprättat kontakter med partner på alla nivåer så att byråns råd och forskning når ut till beslutsfattarna i medlemsländerna och på EU-nivå.

Byrån samarbetar särskilt med

Se också

Publikationer och informationsmaterial 

Forskningsprojekt 

Årligt arbetsprogram 

Ramprogram för 2018–2022 

Strategisk plan för 2018–2022 

Grundläggande rättigheter – årsrapport 2014 

Nyheter och evenemang 

Kontakt

Namn
EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Webbplats
http://fra.europa.eu/sv/
E-post
Telefon
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Postadress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Österrike
Sociala medier