Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Pregled

 • Uloga: Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije je javno-privatno partnerstvo koje upravlja istraživačkim i inovacijskim programom za jačanje strateške neovisnosti EU-a u sektoru elektroničkih komponenti i sustava.
 • Direktor: Bert De Colvenaer
 • Članovi ili partneri:
  • EU, koji predstavlja Komisija
  • sljedeće države sudionice: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska
  • sljedeća industrijska udruženja: EPoSS, AENEAS i INSIDE, koji predstavljaju dionike iz sektora mikroelektronike i nanoelektronike, pametnih integriranih sustava te ugrađenih/kiberfizičkih sustava
 • Godina osnivanja: 2021.
 • Broj zaposlenih: 31
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske stranice: Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

Čime se bavi?

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije financira projekte putem kojih se u EU-u razvija znanje o ključnim digitalnim tehnologijama potrebno za održavanje konkurentnog vodećeg položaja u svjetskom digitalnom gospodarstvu. To uključuje razvoj naprednih poluvodiča i primjena koje su važne za europsko društvo te pridonose digitalnoj strategiji EU-a i europskom zelenom planu. Projekti koje financira Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije pružaju pametna rješenja za:

 • mobilnost
 • zdravstvenu skrb
 • okoliš
 • energiju
 • digitalno društvo
 • proizvodnju.

Ciljevi su Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije:

 • jačanje strateške neovisnosti EU-a u području elektroničkih komponenti i sustava
 • uspostava vodeće uloge EU-a u znanstvenoj izvrsnosti i inovacijama povezanima s novim tehnologijama u području komponenti i sustava
 • osiguravanje da se tehnologijama u području komponenti i sustava svladavaju društveni i ekološki izazovi u Europi
 • pružanje potpore za istraživanja i razvoj s ciljem uspostave kapaciteta za projektiranje i proizvodnju u Europi u strateškim područjima primjene
 • izgradnja uravnoteženog portfelja velikih i malih projekata kojima se podupire brz prijenos tehnologija s istraživanja na industrijsko okruženje
 • poticanje stvaranja dinamičnog ekosustava za elektroničke komponente i sustave na razini EU-a koji se temelji na digitalnim lancima vrijednosti s pojednostavnjenim pristupom za nove sudionike
 • pružanje potpore za istraživanja i razvoj s ciljem poboljšanja tehnologija u području komponenti koje jamče sigurnost, povjerenje i energetsku učinkovitost za kritične infrastrukture i sektore u Europi
 • poticanje mobilizacije nacionalnih resursa i osiguravanje koordinacije EU-ovih i nacionalnih istraživačkih i inovacijskih programa u području elektroničkih komponenti i sustava
 • postizanje dosljednosti između strateškog programa za istraživanje i inovacije Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije i politika EU-a. 

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije financira projekte putem otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga koji se objavljuju svake godine.
 

Tko ima koristi od toga?

U projektima mogu sudjelovati sva poduzeća ili istraživačke organizacije u EU-u ili drugim zemljama pridruženima programu Obzor Europa.

Međutim, poduzeća i organizacije sa sjedištem u drugim zemljama mogu imati pravo sudjelovanja pod određenim uvjetima
 

Više informacija

Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije temelji se na uspjehu svojeg prethodnika, programa Zajedničkog poduzeća ECSEL. U sljedećim dokumentima možete pronaći informacije o tom programu.

Knjiga projekata (primjeri završenih projekata):

Powering the Digital Transformation in Europe (knjiga) 

Innovation in Action (u suradnji s drugim zajedničkim poduzećima)

Uredba Vijeća o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa, uključujući Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije

Uredba o uspostavi programa Obzor Europa

Godišnje izvješće o radu Zajedničkog poduzeća ECSEL za 2020.
 

Kontakt

Ime
Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije
Internetska stranica
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
00 32 2 221 81 02
Broj telefaksa
00 32 2 221 81 12
Poštanska adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže