Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (48)

RSS
Rezultati 1 do 20
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora radi na povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i sigurnosti energetskog tržišta.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentralizirana agencija

Agencija pridonosi održavanju dosljedne primjene propisa o elektroničkim komunikacijama diljem EU-a.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Decentralizirana agencija

Cedefop pomaže institucijama i organizacijama EU-a da razviju i zadovolje potrebe za strukovnim osposobljavanjem.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+30 2310 490 111
Adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Decentralizirana agencija

CEPOL razvija i organizira programe osposobljavanja za policijske službe i druge službenike za izvršavanje zakonodavstva u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Izvršna agencija

Izvršna agencija za inovacije i mreže upravlja programima EU-a za infrastrukturu i istraživanje u području prometa, energetike i telekomunikacija.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizirana agencija

Ured Zajednice za biljne sorte dodjeljuje prava intelektualnog vlasništva za nove biljne sorte u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Decentralizirana agencija

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa promiče zajedničke standarde sigurnosti i zaštite okoliša u civilnom zrakoplovstvu u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+49 221 8999 000
Adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentralizirana agencija

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo radi na provedbi standardnih pravila za regulaciju i nadzor bankarstva u svim zemljama EU-a.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Decentralizirana agencija

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti pomaže vladama EU-a u pripremi za zaustavljanje širenja zaraznih bolesti.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+46 8 586 010 00
Adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Decentralizirana agencija

Europska agencija za kemikalije provodi zakonodavstvo EU-a o kemikalijama.

Internetska stranica
Broj telefona
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Decentralizirana agencija

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Internetska stranica
Broj telefona
+45 33 36 71 00
Adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Decentralizirana agencija

Europska agencija za kontrolu ribarstva promiče zajedničke standarde za kontrolu, inspekciju i nadzor u okviru zajedničke ribarstvene politike EU-a.

Internetska stranica
Broj telefona
+34 986 12 06 10
Adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Decentralizirana agencija

Europska agencija za sigurnost hrane pruža neovisne znanstvene podatke i savjete o mogućim rizicima u prehrambenom lancu.

Internetska stranica
Broj telefona
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Decentralizirana agencija

Europski institut za ravnopravnost spolova podupire nastojanja da se postigne rodna ravnopravnost u EU-u.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+370 5 215 7400
Adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentralizirana agencija

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje savjetuje institucije EU-a o tome kako održati učinkovit i stabilan financijski sustav.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Izvršna agencija

Ova izvršna agencija Komisije upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentni te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju.

Broj telefona
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizirana agencija

Europsko nadzorno tijelo za rad osigurava ispravnu primjenu prekograničnih pravila o radu i socijalnoj sigurnosti u cijelom EU-u.

Internetska stranica
Decentralizirana agencija

Europska agencija za lijekove štiti i promiče zdravlje ljudi i životinja tako što ocjenjuje i nadzire lijekove u EU-u.

Internetska stranica
Broj telefona
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentralizirana agencija

EMCDDA pruža EU-u neovisne informacije o drogama i ovisnosti o drogama kako bi zakonodavci mogli osmisliti učinkovite politike za suzbijanje droga.

Internetska stranica
E-adresa
Broj telefona
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal