Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Szófia

Hivatalos uniós nyelv(ek): bolgár

Az Európai Unió tagja: 2007. január 1. óta

Pénznem: bolgár leva (BGN). Bulgária elkötelezte magát amellett, hogy a szükséges feltételek teljesítése után bevezeti az eurót.

Schengen: Bulgária még nem tartozik az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térséghez, de a csatlakozás előkészületei már folyamatban vannak.

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Bulgária parlamentáris köztársaság. A kormányfő, azaz a miniszterelnök személyében összpontosul a legfőbb végrehajtó hatalom. Az államfő (a köztársaság elnöke) elsősorban protokolláris szerepet tölt be, és korlátozott vétójoggal rendelkezik. Bulgária centralizált szerkezetű egységállam. 27 megyére és egy fővárosi megyére (Sofia-grad) tagolódik. A regionális kormányzókat a kormány nevezi ki.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a bolgár gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,4%), az ipar (20,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (16,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a bolgár export 66%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 16%-a Németországba, 9%-a Romániába, 7%-a pedig Olaszországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a bolgár termékek 6%-a Törökországban, 3%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Bulgáriába behozott termékek 61%-a EU-tagországból érkezik (12%-uk Németországból, 7–7%-uk Olaszországból és Romániából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 7%-a Törökországból, 6%-a pedig Oroszországból érkezik.

Bulgária az EU-ban

Európai Parlament

Bulgária 17 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az ország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Bulgáriai Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a bolgár kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A bolgár soros elnökség időszaka:

2018. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság bolgár tagja Iliana Ivanova, aki az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Bulgáriai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Bulgáriának 12 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Bulgáriának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Bulgária a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Bulgária a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak.

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Bulgáriában

Bulgária által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Bulgária milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.