Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Sofija

Uradni jezik(i) EU: bolgarščina

Država članica EU: od 1. januarja 2007

Valuta: bolgarski lev (BGN). Bolgarija se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: Bolgarija je trenutno v postopku pridružitve schengenskemu območju.

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Bolgarija je parlamentarna republika. Predsednik vlade ima največ izvršilne moči. Predsednik države ima predvsem reprezentativno vlogo in omejeno pravico veta. Bolgarija je enotna država s centralizirano ureditvijo. Sestavlja jo 27 pokrajin in pokrajina prestolnice Sofija-mesto. Pokrajinske guvernerje imenuje vlada.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Bolgarije leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,4 %), industrija (20,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 66 % celotnega bolgarskega izvoza (Nemčija 16 %, Romunija 9 %, Italija 7 %), zunaj EU znaša izvoz v Turčijo 6 % in Kitajsko 3 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 61 % (Nemčija 12 %, Italija in Romunija 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Turčije 7 % in Rusije 6 %.

Bolgarija v EU

Evropski parlament

Iz Bolgarije prihaja 17 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o bolgarskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Bolgariji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki bolgarske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Bolgarsko predsedovanje Svetu:

januar–junij 2018

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Bolgarija, je Iliana Ivanova. Pristojna je za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Bolgariji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Bolgarija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Bolgarija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Bolgarije z institucijami EU potekajo tudi prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega bolgarskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se bolgarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Bolgarija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Bolgariji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Bolgarija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Bolgariji – prejemnici sredstev EU.