Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Nicosia

EU-sprog: græsk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2008

Schengen: Cypern er i øjeblikket i gang med at tilslutte sig Schengenområdet.

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Cypern er en præsidentiel republik. Præsidenten er både statsoverhoved og regeringschef. Selv om Cypern blev medlem af EU som en delt ø, hører hele Cypern ind under EU. Tyrkisk-cyprioter, som har eller er berettiget til EU-rejsedokumenter, er EU-borgere. EU-lovgivningen er suspenderet i de områder, hvor den cypriotiske regering (Republikken Cyperns regering) ikke udøver faktisk kontrol. Der er to officielle sprog i Cypern: græsk og tyrkisk kun græsk er et officielt EU-sprog.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Cyperns økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,4 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (20,8 %) samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (11,3 %).

34 % af Cyperns eksport går til andre EU-lande (9 % til Grækenland og 5 % til Holland), mens eksporten til lande uden for EU især går til Liberia (8 %) og Storbritannien (9 %).

For importens vedkommende stammer 59 % fra andre EU-lande (22 % fra Grækenland og 8 % fra Italien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Storbritannien (8 %) og Kina (6 %).

Cypern i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 cypriotiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Cypern

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den cypriotiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for cypriotiske formandskaber:

Juli-december 2012

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Cypern har udpeget Stella Kyriakides som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for sundhed og fødevaresikkerhed.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Cypern

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Cypern har 5 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Cypern kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Cyperns "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Cypern?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Cypern 

De penge, som Cypern betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Cypern.