Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Nikozija

Uradni jezik(i) EU: grščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2008

Schengensko območje: Ciper je trenutno v postopku pridružitve schengenskemu območju.

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Ciper je predsedniška republika. Predsednik republike je tudi predsednik vlade. Ciper se je EU pridružil kot de facto razdeljen otok, vendar je njegovo celotno ozemlje del EU. Ciprski Turki, ki imajo potne listine EU ali so upravičeni do njih, so državljani EU. Pravo EU se ne uporablja na območjih, ki niso pod dejanskim nadzorom ciprske vlade (vlade Republike Ciper). Ciper ima dva uradna jezika: grščino in turščino; samo grščina je uradni jezik EU.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Cipra leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,4 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (20,8 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, upravne in podporne storitve (11,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 34 % celotnega ciprskega izvoza (Grčija 9 % in Nizozemska 5 %), zunaj EU pa država izvozi 8 % v Liberijo in 9 % v Združeno kraljestvo.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 59 % (Grčija 22 % in Italija 8 %), zunaj EU znaša uvoz iz Združenega kraljestva 8 % in iz Kitajske 6 %.

Ciper v EU

Evropski parlament

S Cipra prihaja 6 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o ciprskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Cipru

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki ciprske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Ciprsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2012

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenoval Ciper, je Stela Kiriakides. Pristojna je za zdravje in varnost hrane.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Cipru

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Ciper ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru5 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Ciper ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 5 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Cipra z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega ciprskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se ciprski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Ciper prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Cipru, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Ciper, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Cipru – prejemniku sredstev EU.