Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Praha

Oficialiosios ES kalbos: čekų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: Čekijos krona (CZK). Čekija šiuo metu rengiasi įsivesti eurą.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Čekija yra parlamentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Ši šalis susiformavo 1993 m. į Čekiją ir Slovakiją skilus Čekoslovakijai. Dabar šalis suskirstyta į 14 regionų, vienas kurių – sostinė Praha.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Čekijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (28,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,5 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,8 %).

ES vidaus prekyba sudaro 80 % Čekijos eksporto (į Vokietiją – 33 %, į Slovakiją – 8 %, į Lenkiją – 6 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (2 %).

73 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 28 %, iš Lenkijos – 9 %, iš Nyderlandų – 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 11 % importo atvežama iš Kinijos ir po 2 % iš Jungtinių Valstijų ir Rusijos.

Čekija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Čekijai atstovauja 21 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Čekijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Čekijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Čekijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2009 m. sausio–birželio mėn.  | 2022 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Čekijos deleguota Europos Komisijos narė yra Věra Jourová, už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Čekijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Čekijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Čekijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Čekija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Čekijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Čekija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Čekijoje

Čekijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Čekijai.