Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Praha

Oficialioji(-iosios) ES kalba(-os): čekų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: Čekijos krona (CZK). Čekija šiuo metu rengiasi įsivesti eurą.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Čekija yra parlamentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Ši šalis susiformavo 1993 m. į Čekiją ir Slovakiją skilus Čekoslovakijai. Dabar šalis suskirstyta į 14 regionų, vienas kurių – sostinė Praha.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Čekijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo pramonė (30,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,5 %).

84% Čekijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 32 %, Slovakiją – 8 %, Lenkiją – 6 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Amerikos Valstijas ir Rusiją (po 2 %).

76 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 29 %, Lenkijos – 9 %, Slovakijos – 6 %), o už ES ribų – 8 % iš Kinijos ir 2 % iš Jungtinių Valstijų.

Čekija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Čekijai atstovauja 21 narys. Čekijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Čekijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Čekijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Čekijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2009 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Čekijos deleguota Europos Komisijos narė yra Vĕra Jourová, už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Čekijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Čekijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Čekijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Čekija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Čekijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Čekija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 
Čekijos 2018 m. duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Čekijoje suma – 4,123 mlrd. EUR
    (atitinka 2,10 proc. Čekijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 1,720 mlrd. EUR
    (atitinka 0,88 proc. Čekijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Čekijoje

Čekijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Čekijai.