Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Helsinki

Officiële EU-talen: Fins en Zweeds

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1995

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 25 maart 2001

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Finland is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de premier) en een staatshoofd (de president). De centrale overheid is gevestigd in Helsinki en de lokale overheden in de 309 gemeenten (steden). Het land is verdeeld in 19 regio’s en 70 subregio’s. De kleinste regio, Åland, is een autonome archipel in het zuidwesten. De noordelijke regio Lappi omvat leefgebied van de Samen (ook wel bekend als Lappen). Ongeveer de helft van dit inheemse volk woont in Lappi.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Finse economie waren in 2020 industrie (20,3%), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (20,6%) en groot- en detailhandel, vervoer en horeca (14,0%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 55% van de uitvoer (Duitsland 14%, Zweden 10% en Nederland 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS (9%) en China (5%).

72% van de invoer in Finland kwam uit EU-landen (Duitsland en Zweden elk 17% en Nederland 9%). 10% was afkomstig uit Rusland en 4% uit China.

Finland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 14 Finse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Finland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Finse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Finland:

juli-december 1999 | juli-december 2006 | juli-december 2019

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Finland heeft Jutta Urpilainen aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Internationale Partnerschappen.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Finland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Finland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.https://data.ec.europa.eu/ewp/b1c61f24-7e9d-4865-bcbe-418afbc01c87

Europees Comité van de Regio’s

Finland heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Finland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Finse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Finland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Finland

Het geld dat Finland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Finland