Skip to main content

Oversigt

Hovedstad: Athen

Officielle EU-sprog: Græsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1981

Valuta: euro. Medlem af euroområdet siden den 1. januar 2001

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden den 1. januar 2000

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Grækenland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren, som har mest politisk magt – og et statsoverhoved – præsidenten, som hovedsageligt har en ceremoniel funktion. Det er regeringen, der har den udøvende magt.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den græske økonomi i 2018 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (25,1 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (20,3 %) samt ejendomsforretning (16,3 %).

53 % af Grækenlands eksport går til andre EU-lande (Italien: 10 %, Tyskland: 6 % og Cypern: 6 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (6 %) og Libanon (4 %).

For importens vedkommende stammer 51 % fra andre EU-lande (Tyskland: 11 % og Italien: 8 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Irak (8 %), Rusland (8 %) og Kina (7 %).

Grækenland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 græske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Grækenland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den græske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for græske formandskaber:

Juli-december 1983 | Juli-december 1988 | Januar-juni 1994 | Januar-juni 2003 | Januar-juni 2014

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Grækenland har udpeget Margaritis Schinas som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for at fremme vores europæiske levevis.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Grækenland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Grækenland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Grækenland har 11 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Grækenland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som græsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Grækenland?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Grækenland:

  • EU's samlede udgifter i Grækenland: 4,870 milliarder euro
    (svarer til 2,66 % af Grækenlands økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 1,488 milliarder euro
    (svarer til 0,81 % af Grækenlands økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Grækenland

De penge, som Grækenland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Grækenland drager fordel af EU-finansiering.