Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Athen

EU-sprog: græsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1981

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2001

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 1. januar 2000

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Grækenland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren, som har mest politisk magt – og et statsoverhoved – præsidenten, som hovedsageligt har en ceremoniel funktion. Det er regeringen, der har den udøvende magt.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Grækenlands økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (23,8 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,6 %) samt ejendomsforretning (15,9 %).

57 % af Grækenlands eksport går til andre EU-lande (11 % til Italien og 8 % til Tyskland), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (4 %) og til USA (4 %).

For importens vedkommende stammer 57 % fra andre EU-lande (12 % fra Tyskland og 9 % fra Italien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og Rusland (6 %).

Grækenland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 græske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Grækenland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den græske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for græske formandskaber:

Juli-december 1983 | Juli-december 1988 | Januar-juni 1994 | Januar-juni 2003 | Januar-juni 2014

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Grækenland har udpeget Margaritis Schinas som medlem af Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for at fremme vores europæiske levevishttps://data.ec.europa.eu/ewp/cb260383-0294-4f3a-89db-61caf69e2eef

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Grækenland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Grækenland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Grækenland har 11 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Grækenland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Grækenlands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Grækenland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi, jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Grækenland

De penge, som Grækenland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Grækenland.