Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Dublinas

Oficialiosios ES kalbos: airių, anglų

ES valstybė narė: nuo 1973 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: Airija pasirinko galimybę nebūti Šengeno erdvės nare.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Airija yra parlamentinė respublika, sudaryta iš 26 grafysčių. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, Parlamento Žemųjų Rūmų (Dail) teikimu skiriamas prezidento ir turintis vykdomąją galią. Valstybės vadovas yra prezidentas, turintis iš esmės reprezentacines galias. Parlamentą sudaro dveji rūmai (Aukštieji ir Žemieji).

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Airijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (38,3 %), informacija ir ryšiai (17,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (10,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 41 % Airijos eksporto (į Belgiją ir Vokietiją – po 11 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (30 %) ir Jungtinę Karalystę (9 %).

38 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Prancūzijos – 11 %, iš Vokietijos – 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 27 % importo atvežama iš Jungtinės Karalystės ir 13 % iš Jungtinių Valstijų.

Airija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Airijai atstovauja 13 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Airijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Airijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Airijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1975 m. sausio–birželio mėn. | 1979 m. liepos–gruodžio mėn. | 1984 m. liepos–gruodžio mėn. | 1990 m. sausio–birželio mėn. | 1996 m. liepos–gruodžio mėn. | 2004 m. sausio–birželio mėn. | 2013 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Airijos deleguota Europos Komisijos narė yra Mairead McGuinness, atsakinga už finansines paslaugas, finansinį stabilumą ir kapitalo rinkų sąjungą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Airijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Airijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Airijai atstovauja 8 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Airija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Airijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Airija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Airijoje

Airijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Airijai.