Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Róma

Hivatalos uniós nyelv(ek): olasz

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1997. október 26. óta tagja a schengeni térségnek

AdatokTerület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Olaszország parlamentáris köztársaság. Az államfő a köztársasági elnök, a kormány élén az elnök által kinevezett miniszterelnök áll. A parlament két kamarából áll: a képviselőházból és a szenátusból. Közigazgatásilag az országot 20 régió alkotja. Ezek közül öt széles körű autonómiát élvez, és jogosult arra, hogy jogszabályokat hozzon bizonyos helyi vonatkozású ügyekben.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban az olasz gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,1%), az ipar (19,5%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (17,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem az olasz export 51%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 13%-a Németországba, 10%-a Franciaországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az olasz exporttermékek 10%-a az Egyesült Államokban, 6%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Olaszországba behozott termékek 58%-a EU-tagországból érkezik (16%-uk Németországból, 8%-uk Franciaországból, 6%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 9%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 4%.

Olaszország és az EU

Európai Parlament

Olaszország 76 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Olaszországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az olasz kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az olasz soros elnökség időszakai:

1959. július–december | 1962. július–december | 1965. július–december | 1968. július–december | 1971. július–december | 1975. július–december | 1980. január–június | 1985. január–június | 1990. július–december | 1996. január–június | 2003. július–december | 2014. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság olasz tagja Paolo Gentiloni, aki a gazdaságpolitikáért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Olaszországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Olaszországnak 24 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Olaszországnak 23 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Olaszország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Olaszország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Olaszországban

A tagállamok, így az Olaszország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Olaszország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.