Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Vilna

Viralliset EU-kielet: liettua

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.2015 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Liettua on parlamentaarinen tasavalta. Sen hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti, joka myös nimittää pääministerin. Lakiasäätävänä elimenä on yksikamarinen parlamentti. Maa on jaettu 60 kuntaan, joiden pormestarit valitaan suorilla vaaleilla.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Liettuan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (29,9 %), teollisuus (20,5 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (16,1 %).

Liettuan viennistä 56 % on EU:n sisäistä (Latvia 9 %, Saksa 8 % ja Puola 6 %); 13 % viennistä suuntautuu Venäjälle, 4 % Yhdysvaltoihin ja 4 % Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tuonnista puolestaan 71 % tulee muista EU-maista (Saksa 13 %, Puola 13 % ja Latvia 8 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (9 %) ja Kiina (4 %).

Liettua EU:ssa

Euroopan parlamentti

Liettualla on 11 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Liettuan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Liettuan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Liettuan puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2013

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Liettuasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Virginijus Sinkevičius, jonka vastuualueina ovat ympäristö, valtameret ja kalastus.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Liettuan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Liettualla on 9 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Liettualla on 9 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Liettua pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Liettua maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Liettuassa

Liettuan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Liettuassa)