Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Valletta

EU-sprog: maltesisk, engelsk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2008

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Malta er en parlamentarisk republik og et etkammersystem med en regeringschef, premierministeren, og et statsoverhoved, præsidenten, hvis rolle er overvejende protokollær. Landet er inddelt i 5 regioner. Hver region har sit eget regionalråd, der fungerer som mellemled mellem det lokale og nationale styre.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2020 var de vigtigste sektorer i den maltesiske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,3 %) samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (17,3 %) og engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (14,0 %).

50 % af Maltas eksport går til andre EU-lande (17 % til Tyskland, 9 % til Frankrig og 7 % til Italien), mens eksporten til lande uden for EU især går til Singapore (6 %) og Hongkong (6 %).

For importens vedkommende stammer 57 % fra andre EU-lande (20 % fra Italien og 7 % fra Tyskland og Frankrig), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina og UK (8 %).

Malta i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 maltesiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Malta

EU-Rådet

I EU-Rådet for Den Europæiske Union mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den maltesiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for maltesiske formandskaber:

Januar-juni 2017

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Malta har udpeget Helena Dalli som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for ligestilling.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Malta

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Malta har 5 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Malta har 5 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Malta kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Maltas "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Malta?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Malta

De penge, som Malta betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Malta.