Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Valletta

Officiella EU-språk: Maltesiska och engelska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 2008

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Malta är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – som utses av statschefen – presidenten – som i huvudsak har representationsuppgifter. Parlamentet har en kammare. Landet är indelat i fem regioner. Varje region har en regionkommitté som fungerar som kontaktpunkt den lokala och den nationella förvaltningen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,3 %), verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (17,3 %) och grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (14,0 %).

Handeln inom EU står för 50 % av Maltas export (Tyskland 17 %, Frankrike 9 % och Italien 7 %), medan 6 % går till Singapore och 6 % till Hongkong.

Av importen kommer 57 % från EU-länderna (Italien 20 %, Tyskland 7 % och Frankrike 7 %), medan 8 % kommer från Kina och 8 % från Storbritannien.

Malta i EU

Europaparlamentet

Malta har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor på Malta

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Maltas regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Maltas ordförandeskap:

Januari–juni 2017

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Maltas ledamot i Europeiska kommissionen är Helena Dalli, som ansvarar för jämlikhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor på Malta

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Malta har 5 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Malta har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Malta för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Maltas ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Malta med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt på Malta

Maltas bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt på Malta