Skip to main content

Oversigt

Hovedstad: Warszawa

Officielle EU-sprog: Polsk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: Polsk zloty (PLN). Polen er ved at forberede sig på at indføre euroen.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden den 21. december 2007.

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Polen er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Regeringens kerne er ministerrådet. Polen er inddelt i 16 provinser, som i store træk svarer til landets historiske regioner. Den administrative myndighed på provinsniveau er delt mellem guvernør, der er udpeget af regeringen, en folkevalgt regionalforsamling og et udøvende organ, der er valgt af regionalforsamlingen.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den polske økonomi i 2018 var engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (26,2 %), industri (25,6 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (14,0 %).

80 % af Polens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 28 %, Tjekkiet: 6 % og Frankrig: 6 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Rusland (3 %) og USA (3 %).

For importens vedkommende stammer 69 % fra andre EU-lande (Tyskland: 27 %, Nederlandene: 6 % og Italien: 5 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og Rusland (7 %).

Polen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 52 polske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Polen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den polske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for polske formandskaber:

Juli-december 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Polen har udpeget Janusz Wojciechowski som medlem af Europa-kommissionen. Han er ansvarlig for landbrug.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Polen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Polen har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Polen har 21 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Polen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en polsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Polen?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Polen:

  • EU's samlede udgifter i Polen: 16,350 milliarder euro
    (svarer til 3,43 % af Polens økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 3,983 milliarder euro
    (svarer til 0,84 % af Polens økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Polen

De penge, som Polen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Polen drager fordel af EU-finansiering.