Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Warszawa

EU-sprog: polsk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: polsk zloty (PLN). Polen er ved at forberede sig på at indføre euroen.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)https://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Politisk system

Polen en parlamentarisk republik med en regeringschef (premierministeren) og et statsoverhoved (præsidenten). Regeringens kerne er ministerrådet. Polen er inddelt i 16 provinser, som i store træk svarer til landets historiske regioner. Den administrative myndighed på provinsniveau er delt mellem en guvernør, der er udpeget af regeringen, en folkevalgt regionalforsamling og et udøvende organ, der er valgt af regionalforsamlingen.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den polske økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (24,9 %), industri (24,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (15,3 %).

74 % af Polens eksport går til andre EU-lande (29 % til Tyskland, 6 % til Tjekkiet og 5 % til Frankrig), mens eksporten til lande uden for EU især går til UK (6 %) og Rusland og USA (begge 3 %).

For importens vedkommende stammer 67 % fra andre EU-lande (27 % fra Tyskland, 6 % fra Holland og 5 % fra Italien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (10 %) og Rusland (4 %).

Polen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 52 polske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Polen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den polske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for polske formandskaber:

Juli-december 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Polen har udpeget Janusz Wojciechowski som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for landbrug.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Polen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Polen har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Polen har 21 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Polen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Polens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Polen?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Polen

De penge, som Polen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Polen.