Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Warschau

Officiële EU-talen: Pools

EU-lidstaat: sinds 1 mei 2004

Munteenheid: Poolse złoty (PLN). Polen bereidt zich momenteel voor op de invoering van de euro.

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 21 december 2007

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Polen is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de eerste minister) en een staatshoofd (de president). De uitvoerende macht berust bij de raad van ministers. Het land is verdeeld in 16 woiwodschappen (provincies), grotendeels gebaseerd op de historische regio’s van het land. Die provincies worden gezamenlijk bestuurd door een door de regering aangestelde wojwod (gouverneur), een gekozen regionale vergadering en een door die vergadering gekozen bestuur.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Poolse economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (24,9%), industrie (24,2%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,3%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 74% van de uitvoer (Duitsland 29%, Tsjechië 6% en Frankrijk 5%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren het Verenigd Koninkrijk (6%), Rusland en de Verenigde Staten (elk 3%).

67% van de invoer in Polen kwam uit EU-landen (Duitsland 27%, Nederland 6% en Italië 5%). 10% was afkomstig uit China en 4% uit Rusland.

Polen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 52 Poolse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Polen

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Poolse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Polen:

juli-december 2011

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Polen heeft Janusz Wojciechowski aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Landbouw.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Polen

Europees Economisch en Sociaal Comité

Polen heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Polen heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Polen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Poolse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Polen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Polen

De bijdrage van Polen aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Polen