Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Warszawa

Officiellt EU-språk: Polska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Polsk złoty (PLN) – Polen förbereder sig för att införa euron

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Polen är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Den exekutiva makten utövas främst av regeringen. Landet är indelat i 16 län som mer eller mindre motsvarar de historiska landskapen. Länen lyder under en guvernör som utses av regeringen, en direktvald regional församling och ett verkställande organ som väljs av den regionala församlingen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (24,9 %), industri (24,2 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,3 %).

Handeln inom EU står för 74 % av Polens export (Tyskland 29 %, Tjeckien 6 % och Frankrike 5 %), medan 6 % går till Storbritannien, 3 % till Ryssland och 3 % till USA.

Av importen kommer 67 % från EU-länderna (Tyskland 27 %, Nederländerna 6 % och Italien 5 %), medan 10 % kommer från Kina och 4 % från Ryssland.

Polen i EU

Europaparlamentet

Polen har 52 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Polen

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Polens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Polens ordförandeskap:

Juli–december 2011

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Polens ledamot i Europeiska kommissionen är Janusz Wojciechowski, som ansvarar för jordbruk.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens representation i Polen

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Polen har 21 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Polen har 21 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Polen för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Polens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Polen med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Polen

Polens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Polen