Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Lisszabon

Hivatalos uniós nyelv(ek): portugál

Az Európai Unió tagja: 1986. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1995. március 26. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Portugália félelnöki köztársaság. Az állam élén a köztársasági elnök áll. Ő nevezi ki a kormányfőt (a miniszterelnököt) és a kormány többi tagját. Az országos kormányzati szint alatt két további közigazgatási szint létezik: a járás (município) és a község (freguesia). Az ország területét 308 járás, azon belül pedig 3092 község alkotja.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a portugál gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,8%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (20,7%), valamint az ipar (17,4%).

Az EU-n belüli kereskedelem a portugál export 71%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 25%-a Spanyolországba, 14%-a Franciaországba, 12%-a pedig Németországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a portugál termékek 6%-a az Egyesült Királyságban, 5%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Portugáliába behozott termékek 75%-a EU-tagországból érkezik (33%-uk Spanyolországból, 13%-uk Németországból, 7%-uk Franciaországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 5%, az Egyesült Királyságból behozott termékeké pedig 3%.

Portugália az EU-ban

Európai Parlament

Portugália 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a portugál választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Portugáliai Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a portugál kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A portugál soros elnökség időszakai:

1992. január–június | 2000. január–június | 2007. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság portugál tagja Elisa Ferreira, aki a kohézióért és a reformokért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Portugáliai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Portugáliának 12 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Portugáliának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Portugália a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Portugália a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Portugáliában

A Portugália által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet megtudni arról, milyen formában részesül Portugália az uniós forrásokból, kattintson ide.