Direct la conținutul principal

Prezentare generală

Capitala: Lisabona

Limba oficială în UE: portugheza

Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1986

Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995

CifreSuprafațăPopulațieProdusul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, în standardul puterii de cumpărare (SPC)

Sistem politic

Portugalia este o republică semi-prezidențială cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (președintele). Acesta din urmă are sarcina de a numi primul ministru și pe ceilalți membri ai guvernului. Din punct de vedere administrativ, țara este împărțită în 308 municipalități, împărțite la rândul lor în 3 092 de parohii civile. Din punct de vedere operațional, singurele unități administrative locale cu identitate juridică sunt municipalitățile, parohiile civile și guvernul național.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2020, cele mai importante sectoare ale economiei Portugaliei erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (20,8 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (20,7 %) și industria (17,4 %).

71 % din exporturile Portugaliei se efectuează în UE (Spania 25 %, Franța 14 % și Germania 12 %). În afara UE, 6 % din exporturi se realizează către Regatul Unit și 5 % către Statele Unite.

Importurile Portugaliei provin în proporție de 75 % din celelalte state membre ale UE (Spania 33 %, Germania 13 % și Franța 7 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din China (5 %) și din Regatul Unit (3 %).

Portugalia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 21 de membri din Portugalia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de legătură al Parlamentului European în Portugalia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului portughez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit Portugaliei în perioadele:

ianuarie - iunie 1992 | ianuarie - iunie 2000 | iulie - decembrie 2007

Președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul desemnat de Portugalia în cadrul Comisiei Europene este Elisa Ferreira, care are ca portofoliu coeziunea și reformele.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Portugalia

Comitetul Economic și Social European

Portugalia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Portugalia are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Portugalia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Portugaliei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Cu cât contribuie și cât primește Portugalia?

Contribuția financiară a fiecărei țări din UE la bugetul Uniunii este calculată în mod echitabil, în funcție de mijloacele de care aceasta dispune. Cu cât este mai importantă economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa.
Bugetul UE nu este menit să redistribuie bogăția, ci să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor europeni. 

Cifre privind bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Portugalia

Sumele cu care contribuie Portugalia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Portugalia.