Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Lizbona

Uradni jezik(i) EU: portugalščina

Država članica EU: od 1. januarja 1986

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995

Številčni podatkipovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Portugalska je republika s polpredsedniškim sistemom s predsednikom vlade in predsednikom države, ki imenuje predsednika vlade in druge člane vlade. Država je upravno razdeljena na 308 občin in 3 092 krajevnih skupnosti. Občine, krajevne skupnosti in nacionalna vlada so na operativni ravni edine pravno prepoznavne lokalne upravne enote.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Portugalske leta 2020 so bili trgovina, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,8 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (20,7 %) ter industrija (17,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 71 % celotnega portugalskega izvoza (Španija 25 %, Francija 14 %, Nemčija 12 %), zunaj EU znaša izvoz v Združeno kraljestvo 6 % in ZDA 5 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 75 % (Španija 33 %, Nemčija 13 %, Francija 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 5 % in iz Združenega kraljestva 3 %.

Portugalska v EU

Evropski parlament

S Portugalske prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o portugalskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Portugalskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki portugalske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Portugalsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 1992 | januar–junij 2000 | julij–december 2007

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Portugalska, je Elisa Ferreira. Pristojna je za kohezijo in reforme.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Portugalskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Portugalska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Portugalska ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 12 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Portugalske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega portugalskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se portugalski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Portugalska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Portugalskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Portugalska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Portugalski – prejemnici sredstev EU.