Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Lizbona

Uradni jezik(i) EU: portugalščina

Država članica EU: od 1. januarja 1986

Valuta: evro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 26. marca 1995.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Portugalska je republika s polpredsedniškim sistemom, predsednikom vlade in predsednikom države. Predsednik države imenuje predsednika vlade in druge člane vlade. Država je upravno razdeljena na 308 občin in 3 092 krajevnih skupnosti. Občine, krajevne skupnosti in nacionalna vlada so na operativni ravni edine pravno prepoznavne lokalne upravne enote.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Portugalske leta 2018 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (24,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (19,1 %) ter industrija (18,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 76 % celotnega portugalskega izvoza (Španija 25 %, Francija 13 %, Nemčija 11 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 5 % in Angolo 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 76 % (Španija 31 %, Nemčija 14 %, Francija 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 3 %, iz ZDA 2 % in Rusije 2 %.

Portugalska v EU

Evropski parlament

S Portugalske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o portugalskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Portugalskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki portugalske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Portugalsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1992 | jan–jun 2000 | jul–dec 2007 | jan–jun 2021

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Portugalska, je Elisa Ferreira. Pristojna je za kohezijo in reforme.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Portugalskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Portugalska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru12 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Portugalska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Portugalske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega portugalskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se portugalski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Portugalska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Portugalsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Portugalsko: 5,011 milijarde evrov
    (2,55 % portugalskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 1,699 milijarde evrov
    (0,86 % portugalskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Portugalskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Portugalska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Portugalski prinesla sredstva EU.