Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Ļubļana

ES oficiālā(-s) valoda(s): slovēņu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 2007. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonasvalsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Slovēnija ir demokrātiska parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) un valsts vadītāju (prezidentu) ievēlē pilsoņi tiešās vēlēšanās. Valdībai ir izpildvara un administratīva vara. Premjerministru un ministrus ieceļ parlaments. Slovēnija ir iedalīta nevis reģionos, bet 212 pašvaldībās.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Slovēnijas svarīgākās ekonomikas nozares 2018. gadā bija rūpniecība (27,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,7 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,9 %).

76 % no Slovēnijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 19 %, Itālijā 12 % un Austrijā 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Serbija un Bosnija un Hercegovina (3 % katrai).

67 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 16 %, no Itālijas 13 % un no Austrijas 9 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Turcija (6 %) un Ķīna (5 %).

Slovēnija ES

Eiropas Parlaments

Slovēnijai ir 8 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Slovēnijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Slovēnijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Slovēnijas prezidentūras laikposms:

2008. gada janvāris – jūnijs.| 2021. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Slovēnijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Janezs Lenarčičs. Viņa pārziņā ir krīžu pārvaldība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Slovēnijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Slovēnijai ir 7 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Slovēnijai ir 7 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Slovēnijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Slovēniju un ES struktūrām. Tās kā “Slovēnijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Slovēnijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

2018 Dati par Slovēniju:

  • ES kopējie izdevumi Slovēnijā — 0,927 miljardi eiro
    (t.i. 2,04 % no Slovēnijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,386 miljardi eiro
    (t.i. 0,85 % no Slovēnijas ekonomikas)

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Slovēnijā

Nauda, ko Slovēnija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Slovēnijā.