Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κυριότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απτά οφέλη

Κυριότερα επιτεύγματα

Από το 1957, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει σπουδαία πράγματα για τους πολίτες της και τον κόσμο, όπως

 • η ειρήνη που επικρατεί στην Ευρώπη
 • η ελευθερία των πολιτών της να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ
 • η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο
 • η παροχή βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Ειρήνη και σταθερότητα

Η ΕΕ έχει προσφέρει πάνω από μισό αιώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη σφαίρα της διπλωματίας και εργάζεται για την προώθηση αυτών των ίδιων επιτευγμάτων, καθώς και της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, σε ολόκληρο τον κόσμο.

70 χρόνια διαρκούς ειρήνης

Η κατάσταση στην Ευρώπη από το 1500 έως το 2000 με μακρές περιόδους πολέμου έως τη δεκαετία του 1950, οπότε ξεκινά περίοδος ειρήνης.

 

Ενιαία αγορά

Η ενιαία αγορά αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των περισσότερων προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ατόμων σε όλη σχεδόν την ήπειρο.

Έχει αναμφίβολα διευκολύνει την μετακίνηση στην Ευρώπη, καθώς όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν, να εργαστούν και να συνταξιοδοτηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Κάθε χώρα της ΕΕ οφείλει να μεταχειρίζεται όλους τους υπηκόους της ΕΕ με το ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τους πολίτες της, σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας.

 • Ευρώ – χρησιμοποιείται από 340 εκατομμύρια και πλέον πολίτες της ΕΕ, και χάρη σε αυτό έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών διακυμάνσεων και το κόστος συναλλάγματος και έχει ενισχυθεί η ενιαία αγορά προς όφελος όλων μας.
 • Τηλέφωνο και ψηφιακές υπηρεσίες – μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος σε όλη την ΕΕ, χάρη στην κατάργηση των κανόνων περιαγωγής.
341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

Δικαιώματα των πολιτών και μέσα προστασίας

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες και τους νόμιμους κατοίκους της ΕΕ ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σε πολλούς τομείς.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ο Χάρτης συγκεντρώνει όλα τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες εντός της ΕΕ.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

Εργασιακά δικαιώματα

Κάθε εργαζόμενος της ΕΕ έχει ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία έναντι κάθε μορφής διακρίσεων και την εργατική νομοθεσία.

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Ψηφιακά δικαιώματα

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει σθεναρή στάση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθεσίας της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, με στόχο να διασφαλίζει ότι όλοι έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά μας δεδομένα.

Δικαίωμα στη λήθη

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Δικαιώματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους εάν επιστρέψουν ανεπιθύμητα προϊόντα και ότι θα αποζημιωθούν εάν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αντιμετωπίσουν τυχόν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Επίσης, τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στα καταστήματα της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των αυστηρότερων παγκοσμίως, τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο και την ασφάλεια.

Δικαιώματα των αγοραστών

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Επιχειρήσεις, ανάπτυξη και εμπόριο

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, καθώς και η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά για περισσότερες από 100 χώρες.

Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, χάρη στην ενιαία αγορά. Εκτός των συνόρων της, η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί να προωθεί την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Επιχειρήσεις

Η ΕΕ έχει εξασφαλίσει την προστασία σας από τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης μέσω της ενωσιακής στήριξης που παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις και των κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η ΕΕ μπορεί επίσης να σας βοηθήσει εάν έχετε υποστεί άδικη μεταχείριση ως ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+, μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε κατάρτιση ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σας.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Εμπόριο

Η ΕΕ έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή θέση ενεργώντας από κοινού και με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή, αντί να ακολουθεί χωριστές εμπορικές στρατηγικές.

Η ΕΕ διατηρεί ηγετική θέση όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Χάρη στον ανοικτό χαρακτήρα του εμπορικού καθεστώτος της, η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην παγκόσμια εμπορική σκηνή και παραμένει αξιόπιστος εταίρος για όσους επιθυμούν να συναλλάσσονται μαζί της.

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε το 2018, διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στη Σινγκαπούρη, συμβάλλει στην προστασία τόσο των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος και ανοίγει τις αγορές της Σινγκαπούρης σε εταιρείες της ΕΕ για υπηρεσίες και δημόσιες συμβάσεις.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Ποιότητα των τροφίμων και περιβαλλοντικά πρότυπα

Επειδή οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται τόσο στενά, τα τρόφιμα και το περιβάλλον μας πληρούν ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στον κόσμο.

Τρόφιμα

Η προστασία της υγείας είναι ο στόχος όλων των νόμων και προτύπων της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων. Ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς και τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Περιβάλλον

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ορισμένα από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον κόσμο. Η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για το κλίμα, την υγεία και τη βιοποικιλότητα.

2050
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Διεθνής διπλωματία και ανάπτυξη

Ενεργώντας ως σύνολο, οι χώρες της ΕΕ έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε διεθνές επίπεδο από ό,τι αν δρούσαν ξεχωριστά 27 κράτη διαφορετικού μεγέθους. Από κοινού, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και εργάζονται συλλογικά για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της πείνας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Διπλωματία και ασφάλεια

Μέσω της πολιτικής, πρακτικής και οικονομικής της στήριξης, η ΕΕ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Ένα παράδειγμα είναι ο διάλογος υπό την αιγίδα της ΕΕ μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, που οδήγησε σε συμφωνία ορόσημο τον Απρίλιο του 2013, η οποία εφαρμόζεται σήμερα με τη στήριξη της ΕΕ.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου. Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) παρέχει στήριξη για τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες και τις περιοχές στις οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει τρόφιμα, στέγη, προστασία, υγειονομική περίθαλψη και καθαρό νερό σε πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα καταστροφών και συγκρούσεων σε περισσότερες από 80 χώρες.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Βοήθεια, ανάπτυξη και διπλωματία εν δράσει

Η ΕΕ συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις 150 χωρών εταίρων σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς οργανισμούς.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει στην Αϊτή διάφορες μορφές βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής, ώστε να την βοηθήσει να αναπτύξει ανθεκτικότητα, να επιλύσει διαρθρωτικές αδυναμίες και να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στους πλέον ευάλωτους. Από το 1994, η ΕΕ χορήγησε στην Αϊτή βοήθεια ύψους 419 εκατ. ευρώ με στόχο:

 • την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες που σώζουν ζωές
 • την παροχή καταλύματος σε καταυλισμούς και οικογένειες υποδοχής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • τη διασφάλιση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
 • τη διανομή τροφίμων
 • την πρόληψη της αύξησης του υποσιτισμού, των επιδημιών και των πιθανών κοινωνικών αναταραχών
 • τη μείωση της ευπάθειας στους καταυλισμούς
 • τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την ενίσχυση των υποδομών για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων τυφώνων, πλημμυρών και άλλων φυσικών κινδύνων.

Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Αϊτή

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery