Glavni sadržaj

Prioriteti Europske unije za razdoblje 2019. – 2024.

Svrha

Nakon europskih izbora u svibnju 2019. Europska unija utvrdila je niz prioriteta koji usmjeravaju opći politički program i programe pojedinih područja politike do 2024. Ti prioriteti služe kao temelj za suočavanje s glavnim izazovima za EU i njegove građane.

Prioriteti su rezultat dijaloga čelnika EU-a, ministara država članica, institucija EU-a i klubova zastupnika u Europskom parlamentu. U lipnju 2019. čelnici EU-a utvrdili su svoje prioritete u strateškom programu EU-a za razdoblje 2019. – 2024. Na njima se temelje politički prioriteti Europske komisije, koje ona utvrđuje prije početka petogodišnjeg mandata.

Novi strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

Europsko vijeće u svojem je strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024. utvrdilo četiri prioritetna područja za usmjeravanje rada institucija EU-a tijekom sljedećih pet godina. Područja su odabrana kao odgovor na izazove i prilike koje nudi aktualna globalna situacija. Usmjeravanjem na ta područja EU može ojačati svoju ulogu u današnjem zahtjevnom okruženju.

U strateškom se programu utvrđuje i način ostvarivanja prioriteta.

Četiri prioriteta

Zaštita građana i sloboda

Učinkovit nadzor vanjskih granica EU-a i daljnji razvoj sveobuhvatne migracijske politike. Borba protiv terorizma, prekograničnog i internetskog kriminala te povećanje otpornosti EU-a na prirodne katastrofe i one izazvane ljudskim djelovanjem.

Razvoj snažne i dinamične gospodarske osnove

Izgradnja otpornog gospodarstva produbljivanjem ekonomske i monetarne unije kako bi se osiguralo da Europa bude bolje pripremljena na buduće šokove, dovršenjem bankovne unije i unije tržišta kapitala, jačanjem međunarodne uloge eura, ulaganjem u vještine i obrazovanje, podupiranjem europskih poduzeća, prihvaćanjem digitalne transformacije i razvojem snažne industrijske politike.

Izgradnja klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe

Ulaganje u zelene inicijative kojima se poboljšava kvaliteta zraka i vode, promiče održiva poljoprivreda te čuvaju ekosustavi i bioraznolikost. Stvaranje djelotvornoga kružnog gospodarstva (u kojem su proizvodi osmišljeni tako da budu trajniji, da ih se može ponovno upotrebljavati, popraviti i reciklirati te da budu energetski učinkoviti) i funkcionalnog energetskog tržišta EU-a na kojem se nudi održiva, sigurna i cjenovno pristupačna energija. Brži prelazak na obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost uz istodobno smanjenje ovisnosti EU-a o vanjskim izvorima energije. Provedba europskog stupa socijalnih prava.

Promicanje europskih interesa i vrijednosti na svjetskoj razini

Izgradnja stabilne vanjske politike na temelju ambiciozne politike susjedstva sa 16 najbližih istočnih i južnih susjeda te sveobuhvatnog partnerstva s Afrikom. Promicanje globalnog mira, stabilnosti, demokracije i ljudskih prava. Osiguravanje čvrste trgovinske politike u skladu s multilateralizmom i globalnim međunarodnim poretkom utemeljenim na pravilima. Preuzimanje veće odgovornosti za sigurnost i obranu u bliskoj suradnji s NATO-om.

Više o političkom programu EU-a

Novi strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

Prioriteti Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024. (političke smjernice)

Predsjednica Komisije utvrdila je šest političkih prioriteta za aktualni petogodišnji mandat Komisije. Ti se prioriteti temelje na strateškom programu Vijeća i raspravama s klubovima zastupnika u Europskom parlamentu.

Šest prioriteta

Europski zeleni plan

Preobrazba EU-a u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo, uz očuvanje prirodnog okoliša Europe, borbu protiv klimatskih promjena i postizanje ugljično neutralne i resursno učinkovite Europe do 2050.

Europa spremna za digitalno doba

Prihvaćanje digitalne transformacije ulaganjem u poduzeća, istraživanje i inovacije, reformiranjem pravila o zaštiti podataka, opremanjem ljudi vještinama potrebnima za novu generaciju tehnologija i osmišljavanjem propisa u korak s tim razvojem.

Gospodarstvo u interesu građana

Jačanje gospodarstva EU-a uz osiguravanje radnih mjesta i smanjenje nejednakosti, podupiranje poduzeća, produbljivanje ekonomske i monetarne unije te dovršetak bankovne unije i unije tržišta kapitala.

Snažnija Europa u svijetu

Jačanje položaja EU-a na svjetskoj sceni unapređenjem njegove uloge kao predvodnika snažne, slobodne i pravedne trgovine, multilateralizma i globalnog poretka utemeljenog na pravilima. Jačanje odnosa sa susjednim zemljama i partnerima te jačanje sposobnosti EU-a za upravljanje krizama na temelju civilnih i vojnih kapaciteta.

Promicanje europskog načina života

Poštovanje temeljnih prava i vladavine prava kao temelja ravnopravnosti, tolerancije i socijalne pravednosti. Uklanjanje sigurnosnih rizika, zaštita i osnaživanje potrošača te razvoj sustava za zakonite i sigurne migracije uz istodobno učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU-a, modernizaciju EU-ova sustava azila i blisku suradnju s partnerskim zemljama.

Nov poticaj europskoj demokraciji

Jačanje europskih demokratskih procesa produbljivanjem odnosa s Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima, zaštita demokracije EU-a od vanjskih utjecaja, osiguravanje transparentnosti i integriteta cijelog zakonodavnog procesa te proširenje suradnje s Europljanima na oblikovanju budućnosti EU-a.

Više o prioritetima Europske komisije

Više o djelovanju Europske komisije po temama