Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική για την προσβασιμότητα του διαδικτύου

Όλοι οι επίσημοι ιστότοποι των οργάνων της ΕΕ πρέπει να τηρούν τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για προσβάσιμο διαδικτυακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι κείμενα, εικόνες, δελτία, ήχοι κ.λπ. θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και κατανοητά από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα χωρίς διακρίσεις.

Οι σελίδες «υψηλού επιπέδου» του EUROPA ακολουθούν τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Διαδικτύου (WCAG) (έκδοση 2.0), επίπεδο συμμόρφωσης AA, της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (W3C) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Διαδικτύου.

Τα βίντεο και τα έγγραφα σε μορφότυπο Word ή PDF που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να μην επιτρέπουν άριστη προσβασιμότητα.

Όλες οι νέες ιστοσελίδες και τα τμήματα ιστοτόπων του EUROPA θα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια προσβασιμότητας. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να αναβαθμίσουμε όσο το δυνατό περισσότερες σελίδες χαμηλού επιπέδου, ώστε να πληρούν τα ίδια κριτήρια προσβασιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε θα βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων .