Skip to main content

Toegankelijkheidsbeleid

Alle officiële websites van de EU-instellingen moeten voldoen aan de internationale richtlijnen voor toegankelijke webcontent. Dit betekent dat teksten, afbeeldingen, formulieren, geluiden, enz. voor zoveel mogelijk mensen en zonder discriminatie toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn.

De pagina's op het hoogste niveau van de Europa-website voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.0, niveau AA, die het World Wide Web Consortium (W3C) in het kader van het Web Accessibility Initiative heeft opgesteld.

Op sommige pagina's kunt u video’s, Word- of PDF-documenten tegenkomen die niet optimaal toegankelijk zijn.

Iedere nieuwe pagina of subsite die op EUROPA wordt geplaatst, moet wel optimaal toegankelijk zijn. We doen er ook alles aan om zoveel mogelijk bestaande pagina's te verbeteren.

Wilt u meer weten over wat we precies doen, bekijk dan onze eigen richtsnoeren voor het maken van toegankelijke webpagina's .