Glavni sadržaj

Politika dostupnosti web-sadržaja

Sva službena web-mjesta institucija EU-a dužna su poštovati međunarodne smjernice za dostupnost web-sadržaja. To znači da tekstovi, slike, obrasci, zvučni zapisi itd. bez diskriminacije moraju biti dostupni i razumljivi što većem broju ljudi.

Stranice najviše razine portala EUROPA usklađene su sa Smjernicama o dostupnosti web-sadržaja (WCAG) (verzija 2.0), razina AA, koje je kao dio Inicijative za dostupnost web-sadržaja izdao World Wide Web Consortium (W3C).

Videozapise i dokumente u formatu Word ili PDF na nekim stranicama možda nije moguće optimizirati za bolju dostupnost.

Sve nove stranice i podstranice portala EUROPA morale bi biti u skladu s istim normama dostupnosti. Nastojimo unaprijediti i što veći broj podstranica na istu razinu.

Dodatne informacije o našem radu možete potražiti u našim smjernicama za izradu dostupnih .