Gå direkt till innehållet

Policy för webbtillänglighet

Alla EU-institutioners webbplatser ska följa internationella riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det betyder att text, bild och ljud ska vara i ett format som gör att så många som möjligt kan komma åt och förstå innehållet utan att diskrimineras.

De översta nivåerna på Europa följer nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.0). Riktlinjerna kommer från www-konsortiet W3C och är ett led i initiativet för webbtillgänglighet (WAI).

Videoklipp och dokument i Word och pdf är inte alltid optimalt tillgängliga.

Alla nya sidor och webbplatser på Europa ska följa samma standard för tillgänglighet. Vi jobbar nu med att så många undersidor som möjligt ska nå samma nivå.

Läs mer om arbetet i våra riktlinjer för tillgängliga webbsidor .