Przejdź do treści głównej

Polityka dotycząca dostępności stron internetowych

Wszystkie oficjalne strony internetowe instytucji UE muszą być zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych. Oznacza to, że teksty, obrazy, formularze, dźwięki itp. powinny być jednakowo dostępne i zrozumiałe dla jak największej liczby osób.

Wszystkie strony najwyższego poziomu portalu EUROPA spełniają wymagania opisane w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych – WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w wersji 2.0 na poziomie AA, wydanych przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) w ramach inicjatywy dostępności sieci.

Nagrania wideo i dokumenty w formacie WORD lub PDF dostępne na niektórych stronach mogą nie być zoptymalizowane pod względem dostępności.

Wszystkie nowe strony i podstrony portalu EUROPA powinny spełniać te same wymagania w zakresie dostępności. Dokładamy starań, aby jak największa liczba pozostałych stron również spełniała te wymagania.

Więcej informacji na temat realizowanej przez nas polityki można znaleźć w wytycznych na temat tworzenia dostępnych stron internetowych .