Skip to main content

Veebi juurdepääsetavuse poliitika

Kõigil ELi institutsioonide ametlikel veebisaitidel tuleks järgida veebisisu juurdepääsetavust käsitlevaid rahvusvahelisi suuniseid. See tähendab, et tekst, kujutised, vormid, helid jne peaksid olema juurdepääsetavad ja mõistetavad võimalikult paljudele inimestele kedagi diskrimineerimata.

Portaali EUROPA ülataseme leheküljed vastavad veebikonsortsium (W3C) poolt veebi juurdepääsetavuse algatuse raames välja antud veebisisu juurdepääsusuuniste (WCAG) (versioon 2.0) AA-tasemele.

Mõnedel lehekülgedel leiduvad videod ja Word- või PDF-vormingus dokumendid ei pruugi olla juurdepääsetavuse seisukohast optimaalsed.

Kõik portaali EUROPA uued leheküljed ja alamsaidid peavad vastama ühetaolistele juurdepääsetavuse nõuetele. Teeme tööd selleks, et viia ka võimalikult paljude madalama tasandi lehekülgede juurdepääsetavus samale tasemele.

Meie tegevuse kohta täiendava teabe saamiseks vaadake meie suuniseid juurdepääsetavate veebilehekülgede loomiseks .