Pāriet uz galveno saturu

Interneta pieejamības politika

Visām Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm jāatbilst starptautiskajiem standartiem par interneta satura pieejamību. Tas nozīmē, ka tekstiem, attēliem, veidlapām, skaņām u.tml. jābūt pieejamām un saprotamām pēc iespējas vairākiem cilvēkiem, nevienu nediskriminējot.

EUROPA virsējā līmeņa lapas ir veidotas, ievērojot Tīmekļa satura pieejamības pamatnostādņu WCAG) 2. versiju (AA līmenis), ko pieņēmis Globālā tīmekļa konsorcijs (W3C), īstenojot interneta pieejamības iniciatīvu.

Var gadīties, ka dažās lapās videomateriāli un Word vai PDF formāta dokumenti nebūs visiem optimāli pieejami.

Visām jaunajām EUROPA lapām un pakārtotajām vietnēm būtu jāatbilst vienādiem pieejamības standartiem. Mēs arī daudz darām, lai tādā pašā līmenī izstrādāts būtu arī pēc iespējas vairāk apakšējā līmeņa lapu.

Sīkāku informāciju par mūsu darbu varat noskaidrot mūsu pašu izstrādātajās pamatnostādnēs par visiem pieejamu tīmekļa vietņu veidošanu .