Přejít na hlavní obsah

Usnadňování přístupu k obsahu internetových stránek

Všechny oficiální internetové stránky institucí EU by se měly řídit mezinárodními pravidly pro přístup k obsahu na internetu. To znamená, že texty, obrázky, formuláře, zvukové nahrávky apod. by měly být přístupné a srozumitelné co největšímu počtu lidí bez jakéhokoli omezení.

Nejdůležitější stránky portálu EUROPA se řídí pravidly pro přístup k obsahu na internetu (WCAG) (verze 2.0), úroveň AA, jež vydalo World Wide Web Consortium (W3C) jako součást iniciativy pro bezbariérový web.

Videonahrávky a dokumenty ve formátu Word nebo PDF použité na některých stránkách nemusí být z hlediska přístupnosti optimalizovány.

Všechny nové stránky na vyšších i nižších úrovních portálu EUROPA by měly splňovat stejné normy přístupnosti. Snažíme se rovněž o to, aby co nejvíce stránek na nižších úrovních dosáhlo stejné úrovně přístupnosti.

Více informací o naší práci najdete v pokynech pro tvorbu dobře přístupných internetových stránek .