Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Политика за достъпност на уебсайтовете

Всички официални уебсайтове на институциите на ЕС трябва да отговарят на международните насоки за достъпно уеб съдържание. Това означава, че текстовете, изображенията, формулярите, звуците и т.н. трябва да бъдат достъпни и разбираеми за възможно най-много хора.

Страниците „от най-горно ниво“ на EUROPA отговарят на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) (версия 2.0), ниво AA, издадени от World Wide Web Consortium(W3C) като част от Инициативата за достъпност на уебсайтовете.

Възможно е някои от видеоклиповете и документите във формат Word или PDF да не са оптимизирани по отношение на достъпността.

Всички нови страници и сайтове на EUROPA трябва да отговарят на едни и същи стандарти за достъпност. Опитваме се да приведем колкото се може повече страници от по-ниско ниво към същия стандарт.

За да научите повече за дейността ни, вижте нашите насоки за създаване на достъпни уеб страници .